Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2023

Update 17 - 08 - 2023
100%

PHẦN I: TIN ĐIỆN BIÊN

 

*Vietnamnet.vn (16/8): Điện Biên hỗ trợ 100-150 nghìn đồng/tháng cho mỗi người học xóa mù chữ

Các đối tượng được hỗ trợ là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15-60 tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên...

HĐND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Nghị quyết số 09 quy định nội dung, mức chi thực hiện "Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”; cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15-60 tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, về nội dung chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nghị quyết này quy định bao gồm các khoản như: Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (sau đây viết tắt là phổ cập giáo dục); Chi hỗ trợ học phẩm đối với học viên tham gia các lớp học xóa mù chữ...

Hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm đối với các lớp học xóa mù chữ ban đêm với mức chi 75.000 đồng/lớp/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế của lớp xóa mù chữ, hỗ trợ không quá 10 tháng đối với Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và hỗ trợ không quá 9 tháng đối với Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập của mỗi lớp học/giai đoạn (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ), gồm: Học bạ học viên: 1 quyển/học viên; Sổ tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục: 1 quyển/lớp; Sổ giáo viên chủ nhiệm 1 quyển/lớp; sổ đầu bài 1 quyển/lớp.

Trên cơ sở số lượng học viên tham gia học các lớp xóa mù chữ, đơn vị tổ chức lớp học tổ chức mua sắm sách giáo khoa theo quy định, chi theo hóa đơn thực tế phát sinh. Sau khi kết thúc đợt học, giáo viên quản lý lớp học có trách nhiệm thu lại sách giáo khoa đã cho học viên mượn, bảo quản để tiếp tục sử dụng cho các lớp học tiếp theo.

Nghị quyết cũng đặt mức chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ như sau: Đối với người tham gia thực hiện huy động và duy trì học viên theo học các lớp xóa mù chữ được bồi dưỡng 100.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế của lớp xóa mù chữ, hỗ trợ không quá 10 tháng đối với Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và hỗ trợ không quá 9 tháng đối với Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2. Hỗ trợ tối đa 1 người/1 lớp.

Hỗ trợ văn phòng phẩm cho Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ cấp huyện, cấp xã hoàn thiện và quản lý hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hàng năm: cấp xã 400.000 đồng/năm; cấp huyện: 600.000 đồng/năm.

Chi tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ thuộc nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục đào tạo công lập...

Chi hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ: 150.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 10 tháng/người/chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1, không quá 9 tháng/người/chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng theo quy định hiện hành; nguồn chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của địa phương; nguồn kinh phí do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp và các nguồn hợp pháp khác.

 

*Baodienbienphu.com.vn (16/8): Khó đấu giá quyền sử dụng đất

Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất luôn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước và giữ vai trò quan trọng trong tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Công ty đấu giá Hợp danh DVL phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê thuộc khu vực Bến xe khách cũ tỉnh Ðiện Biên. Khu đất có diện tích gần 2.600m2 được đấu giá với mức khởi điểm gần 56,82 tỉ đồng cho 50 năm sử dụng theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần để thực hiện xây dựng công trình thương mại, dịch vụ theo quy hoạch.

Theo đó, nhà đầu tư phải đặt trước hơn 11,36 tỉ đồng để tham gia đấu giá. Khu đất này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5.000 khu trung tâm hiện hữu TP. Ðiện Biên Phủ. Về quy hoạch xây dựng chi tiết, UBND tỉnh chấp thuận mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao công trình tối đa 12 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 7,2 lần. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thông báo bán hồ sơ từ ngày 7/4 - 9/5/2023 nhưng không có nhà đầu tư đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Ðể tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức từ trả tiền một lần sang trả tiền thuê đất hàng năm. Trên cơ sở giá khởi điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đấu giá theo quy định. Ðến nay, đã lựa chọn Công ty đấu giá Hợp danh DVL là đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất và tổ chức thông báo bán hồ sơ. Song, theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) lần này cũng không có nhà đầu tư đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Tương tự, dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất X78 (xã Thanh Xương, huyện Ðiện Biên), từ đầu năm 2022 UBND tỉnh đã giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý theo quy hoạch với diện tích hơn 3.982m2 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất gửi các sở, ngành tham gia ý kiến; hiện nay đang tổng hợp hoàn thiện phương án đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa triển khai đấu giá được do vướng mắc việc xử lý tài sản trên đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với Công ty TNHH Thương mại Thái Thành thực hiện tháo dỡ tài sản trên đất để bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá đất theo quy định.

Ðối với cấp huyện, thời gian qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương chưa tổ chức đấu giá được hoặc có nhưng rất ít. Ðơn cử, từ đầu năm đến nay huyện Tuần Giáo mới chỉ đấu giá thành công 1 ô đất ở, diện tích 71,5m2, thu ngân sách Nhà nước 6,1 tỷ đồng.

Ông Lò Văn Mong, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo cho biết: Năm 2023 kế hoạch tỉnh, huyện giao thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện là 15 tỷ đồng. Hiện mới đấu giá thành công 1 thửa, còn lại đang hoàn tất các thủ tục để đưa vào đấu giá trong năm nay, chủ yếu là đất ở. Tuy nhiên, việc đấu giá đất gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường đất ở tại Tuần Giáo đang trong tình trạng trầm lắng, ít người mua.

Tại các huyện khác, việc đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do nhu cầu về đất ở của người dân không cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện đầu tư và phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất. Ðồng thời, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương. Cụ thể, kết quả thu ngân sách Nhà nước từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt thấp so với dự toán. Năm 2023, dự toán thu tiền sử dụng đất 1.300 tỷ đồng (cấp tỉnh thực hiện hơn 1.176 tỷ đồng và cấp huyện thực hiện gần 124 tỷ đồng). Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh chỉ đạt 150 tỷ đồng, bằng 30% dự toán Trung ương giao và đạt 11,5% dự toán tỉnh giao thu. Riêng số thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 62 tỷ, bằng 5,3% dự toán giao.

 

*Baophapluat.vn (16/8): Huyện Mường Nhé (Điện Biên): Tồn tại trong quản lý các dự án đầu tư

Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Theo KLTT, tại một số dự án xây dựng như cải tạo, sửa chữa Trường PTDTBT tiểu học Trần Văn Thọ (xã Mường Nhé); Nhà hiệu bộ trường mầm non xã Nậm Vì; Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Leng Su Sìn… chủ đầu tư chưa phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát theo Điều 30 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Dự án Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Toong, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục về thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Việc lập dự toán chi phí các gói thầu tư vấn tại một số dự án thiếu chính xác: Tính thừa thuế VAT với chi phí quản lý dự án tại 3 dự án với hơn 108 triệu đồng; áp sai đơn giá khoan khảo sát địa chất tại 3 dự án với hơn 92 triệu đồng; áp sai đơn giá lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tại 2 dự án với hơn 122 triệu đồng…

Việc lập dự toán gói thầu xây lắp tính sai số học, sai khối lượng tại nhiều hạng mục công trình, quá trình thẩm tra, thẩm định không phát hiện được các sai sót tại 4 dự án, dẫn đến làm sai tăng giá trị gói thầu xây lắp.

Tại một số dự án trong dự toán đã tính sai khối lượng, quá trình thẩm tra, thẩm định không phát hiện dẫn đến tăng giá trị tại 10 gói thầu xây lắp hơn 133 triệu đồng.

Tiến độ thi công của Dự án nâng cấp đường vào trụ sở xã Pá Mỳ và dự án nâng cấp đường vào nhóm Huổi Quang thuộc bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm còn chậm, chưa bảo đảm theo hợp đồng đã ký kết.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi tổng số tiền sai phạm hơn 302 triệu đồng, điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp hơn 820 triệu đồng, giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán các công trình hơn 519 triệu đồng.

 

*Cand.com.vn (15/8): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6 bánh heroin

Hồi 14h30 ngày 14/8, tại khu vực bản Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông. Công an huyện Điện Biên Đông và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Điện Biên, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Tổ công tác số 6 Kế hoạch 1266, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Vàng A Lầu (SN 1975), trú tại bản Huổi Va A, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, 1 dao nhọn, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. 

Tại cơ quan Công an, Vàng A Lầu khai nhận số ma túy trên được mua của 01 đối tượng người Lào tại khu vực biên giới và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

*Laodong.vn (14/8): Mục tiêu làm hơn 4.000 căn nhà cho hộ nghèo tại Điện Biên đang gặp khó

Điện Biên đang nỗ lực làm hơn 4.000 căn nhà cho hộ nghèo xong trước Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên do mưa liên tục nên việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 23.7, tỉnh Điện Biên đã đồng loạt tổ chức khởi công làm nhà cho hộ nghèo. Đây là dấu mốc quan trọng trong Đề án vận động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Tuy nhiên, việc triển khai làm nhà gặp không ít khó khăn vì hiện đang vào mùa mưa. Theo thống kê cập nhật đến hết ngày 14.8, toàn tỉnh Điện Biên mới hoàn thành được 32 ngôi nhà cho hộ nghèo và có hơn 600 ngôi nhà đang triển khai phần nền móng.

Theo ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ, do trời mưa liên tục hơn 10 ngày qua nên việc vận chuyển nguyên vật liệu lên các bản vùng cao gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, trong đợt làm nhà lần này lại chủ yếu làm nhà xây kiên cố nên việc vận chuyển vật liệt càng khó khăn hơn.

Còn ông Bùi Minh Hải - Bí thư Huyện ủy Mường Nhé thì cho biết, tính đến hết ngày 14.8, toàn huyện đã hoàn thành 13 căn nhà cho hộ nghèo. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì phải hạn chế dùng vật liệu tôn, nhựa; phải xây tường gạch cao tối thiểu 1,5 - 2m nên hiện nay việc vận chuyển vật liệu là khó khăn nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, việc triển khai làm 5.000 căn nhà lần này sẽ có nhiều điểm khác so với các đợt triển khai trước đó. Cụ thể, sẽ không làm nhà khung theo mẫu mà người dân sẽ được lựa chọn hình thức làm nhà phù hợp với văn hóa và phong tục của dân tộc mình.

Ngoài 50 triệu đồng được hỗ trợ, người dân cũng có thể huy động thêm nguồn lực để làm nhà theo nhu cầu của gia đình. Bên cạnh đó, việc làm nhà sẽ do người dân tự thực hiện, MTTQ sẽ giám sát và hỗ trợ tiền theo tiến độ triển khai và hoàn thiện. Đối với những gia đình không có điều kiện tự làm nhà thì sẽ giao cho chính quyền địa phương thực hiện.

Trước đó, tháng 4.2023, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi người dân cả nước ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo của tỉnh Điện Biên. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ,

Theo đó, mục tiêu của đề án đặt ra trong thời gian 1 năm (từ 7.5.2023 đến 7.5.2024) sẽ làm mới 7.000 - 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc. Trong đó sẽ hỗ trợ tỉnh Điện Biên 5.000 căn nhà, số nhà còn lại hỗ trợ đồng bào khó khăn của một số tỉnh Tây Bắc.

 

 

PHẦN II: TIN TỨC – THỜI SỰ

 

CHÍNH SÁCH – VĂN BẢN – NGHỊ ĐỊNH MỚI

*Laodong.vn (15/8): Từ ngày 01/10/2023, viên chức không còn được miễn chế độ tập sự

Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 12 bãi bỏ 10 Thông tư khác từ ngày 01/10/2023 trong đó có Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Từ ngày 01/10/2023, viên chức không còn được miễn chế độ tập sự (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 10 của Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự như sau:

- Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định thì phải thực hiện chế độ tập sự.

- Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, khi Thông tư 15/2012/TT-BNV bị bãi bỏ kể từ ngày 01/10/2023, đồng nghĩa với việc quy định về các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức tuyển dụng sẽ không còn hiệu lực.

Thông tư 12/2023 còn bãi bỏ một số Thông tư khác quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch của viên chức, công chức như:

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…

 

*Vtv.vn (14/8): Chi trả lương hưu mới theo mức mới từ ngày 14/8

Bắt đầu từ ngày 14/8, các địa phương sẽ đồng loạt chi trả lương hưu theo mức mới. Việc chi trả này áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Người hưởng lương hưu đã được thông báo thời gian để thực hiện lĩnh lương hưu tháng 8 và truy lĩnh phần tăng thêm của tháng 7.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện đã chuẩn bị đầy đủ nguồn tiền để chi trả cho người hưởng trong hai ngày 14 - 15/8. Khi đến nhận cần mang các giấy tờ theo như quy định trước đây như: thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

 

*Vtv.vn (14/8): Chính phủ yêu cầu ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8

Tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, khai thác khoáng sản…, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi); hướng dẫn triển khai tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về pháp lý và trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, khai thác mỏ vật liệu xây dựng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án giao thông trọng điểm. Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8/2023.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ, dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai nguy hiểm, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, cung cấp thông tin đến các cơ quan, địa phương, người dân để chủ động chỉ đạo, ứng phó hiệu quả; kiểm tra, đánh giá các tai biến địa chất, môi trường, xác định nguyên nhân, giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Tập trung xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn; rà soát, đối chiếu hồ sơ, tiến độ xây dựng Đề án Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 với các quy định liên quan, trường hợp có bất cập, vướng mắc, cần chủ động báo cáo, đề xuất giải pháp cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, trình Chính phủ trong nửa đầu tháng 9 năm 2023.

Cũng tại Nghị quyết 124/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu giải pháp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các quy định về định mức đơn giá xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các định mức còn thiếu theo thủ tục rút gọn.

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ; tích cực, chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để đẩy nhanh triển khai các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn; rà soát, tạo điều kiện xử lý nhanh theo thẩm quyền các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để sớm triển khai, hoàn thành, đưa sản phẩm ra thị trường.

Thực hiện báo cáo hằng tháng cho Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội và giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, người thu nhập thấp.

 

* Chinhphu.vn (13/8): Lịch nghỉ lễ quốc khánh năm 2023

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 trong 4 ngày liên tục.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông báo nêu rõ: 

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch. 

Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 02/9/2023 và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

 

* Chinhphu.vn (13/8): Bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Trong đó, bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch.

Cụ thể, nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm kinh phí, kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện), tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo và được tiếp nhận, quản lý, sử dụng như sau:

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng kinh phí của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng hình thức kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài:

 + Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; đúng mục tiêu, mục đích; tiết kiệm, hiệu quả.

+ Tự nguyện; vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội, không vụ lợi.

+ Không tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài cho việc xây dựng và thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng nguồn lực hỗ trợ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Nội dung quy hoạch và việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp có sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài phải phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

Bổ sung trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ có đại diện là thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch

Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ có đại diện là thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Cụ thể, Bộ, cơ quan ngang bộ có đại diện là thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm:

Tham gia ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ trình thẩm định quy hoạch về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ; có ý kiến rà soát bằng văn bản về các nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trong hồ sơ quy hoạch theo báo cáo thẩm định quy hoạch;

Cử đại diện tham dự phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch với tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm được quy định nêu trên.

Tham gia ý kiến thẩm định bằng văn bản và chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch;

Có ý kiến rà soát bằng văn bản và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát các nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch đã được tiếp thu, giải trình theo báo cáo thẩm định quy hoạch.

 

CHỈ THỊ MỚI

* Chinhphu.vn (14/8): Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 14/8

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

 Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các địa phương đã tập trung nhiều thời gian, nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của đất nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tình hình mới, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn bộc lộ một số bất cập: việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm vẫn còn, với thời hạn yêu cầu soạn thảo, ban hành trong thời gian ngắn; việc xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo đủ thời gian để thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định; việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến Thành viên Chính phủ chưa đầy đủ, rõ ràng, có trường hợp không tiếp thu, cũng không giải trình rõ lý do; một số cơ quan chưa chủ động thực hiện việc lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản, cùng với yêu cầu về thời hạn nên đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng hình thức văn bản khác không đúng quy định để thay thế cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến pháp luật chậm được thực hiện và hiệu quả thấp.

Ở một số địa phương còn chưa xác định rõ các văn bản phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách; cơ quan chuyên môn chưa chủ động trong việc đề xuất xây dựng, soạn thảo văn bản, chất lượng văn bản chưa cao, việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định, thẩm tra còn nhiều hạn chế; tiến độ ban hành văn bản còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là việc ban hành các văn bản quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên.

Tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tốt các nội dung.

Cụ thể, trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện các tồn tại, khó khăn. Từ đó, có các giải pháp, biện pháp phù hợp để đẩy mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở bộ, ngành, địa phương mình.

Chỉ đạo các cơ quan chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Điều ước quốc tế và thực tiễn thi hành pháp luật để kịp thời ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Khi tham mưu, đề xuất việc ban hành văn bản phải đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đầy đủ các tài liệu theo quy định và đảm bảo chất lượng của từng tài liệu. Không trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật.

Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng các hình thức phù hợp. Nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ quan Tư pháp, ý kiến của Thành viên Chính phủ, Thành viên Ủy ban nhân dân đối với các đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản, trường hợp không tiếp thu phải có báo cáo giải trình đầy đủ; tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Rà soát đầy đủ, tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm hạn chế xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình triến khai thực hiện.

Chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật

Trong công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do bộ, ngành, địa phương quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đòi hỏi của thực tiễn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản.

Tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dung thuộc các lĩnh vực do bộ, cơ quan mình quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý.

Trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân doanh nghiệp.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi "tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm" trong công tác xây dựng pháp luật

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi "tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm" trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định tại các văn bản của Đảng về những chính sách quan trọng, những định hướng lớn trong dự án, dự thảo văn bản.

Nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh nhằm cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, làm sai lệch chủ trương chính sách, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Ưu tiên, bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tham gia quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Làm rõ trách nhiệm trong việc xử lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP, trong đó làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc xử lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, tài liệu, báo cáo, văn bản đề xuất khác trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phân cấp, phân quyền phù hợp; có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không tuân thủ nghiêm quy định của Quy chế để bảo đảm tiến độ ban hành văn bản.

Tăng cường kiểm tra hồ sơ, tài liệu dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tham mưu, giúp Chính phủ trong việc chuẩn bị các Nghị quyết của Chính phủ chỉ đạo về chính sách trong các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại các phiên họp theo hướng chỉ đạo rõ về các chính sách, các nội dung phải chỉnh lý, tiếp thu để các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện.

Hạn chế việc lùi, rút trình các dự án luật, pháp lệnh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mẳc liên quan đến việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tăng cường tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ, cương quyết không đưa vào Chương trình những dự án, dự thảo không đầy đủ hồ sơ, tài liệu hoặc không đảm bảo chất lượng; hạn chế việc lùi, rút trình các dự án luật, pháp lệnh; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các trường hợp không bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Phối hợp với cơ quan được giao chủ trì nghiên cứu để đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng và quy trình thẩm định; ý kiến thẩm định phải rõ, cụ thể, phải khẳng định dự án, dự thảo đủ điều kiện hay không đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm gắn kết công tác xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp dưới thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật để kịp thời đề xuất, soạn thảo, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương mình.

 Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng ưu tiên, bố trí đầy đủ các nguồn lực về kinh phí và biên chế được phân bổ cho địa phương để đảm bảo, nâng cao chất lượng cho công tác xây dựng thể chế và theo dõi thi hành pháp luật.

Áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 

 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.

Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử bao gồm:

Danh sách cửa khẩu đường hàng không

1- Cửa khẩu Cảng hàng không Nội Bài;

2- Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất;

3- Cửa khẩu Cảng hàng không Cam Ranh;

4- Cửa khẩu Cảng hàng không Đà Nẵng;

5- Cửa khẩu Cảng hàng không Cát Bi;

6- Cửa khẩu Cảng hàng không Cần Thơ;

7- Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc;

8- Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Bài;

9- Cửa khẩu Cảng hàng không Vân Đồn;

10- Cửa khẩu Cảng hàng không Thọ Xuân;

11- Cửa khẩu Cảng hàng không Đồng Hới.

12 - Cửa khẩu Cảng hàng không Phù Cát;

13 - Cửa khẩu Cảng hàng không Liên Khương.

Danh sách cửa khẩu đường bộ

1- Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên;

2- Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

3- Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn;

4- Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

5- Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa;

6- Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An;

7- Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

8- Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình;

9- Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị;

10- Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

11- Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

12- Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

13- Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh;

14- Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

15- Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

16- Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Danh sách cửa khẩu đường biển

1- Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh;

2- Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

3- Cửa khẩu Cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

4- Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

5- Cửa khẩu Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

6- Cửa khẩu Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế;

7- Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;

8- Cửa khẩu Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

9- Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

10- Cửa khẩu Cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi;

11- Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

12- Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh;

13- Cửa khẩu Cảng Dương Đông, tỉnh Kiên Giang.

Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 27/4/2022.

Sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ về miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thuỵ Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Belarus

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/8/2023 sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 như sau: 

Miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thuỵ Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, so với Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 thì thời hạn tạm trú đối với công dân các nước trên sẽ được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.

Nghị quyết số 128/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP (Hội đồng).

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo UBND các tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

 Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 14/8/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận: Định giá đất là vấn đề hết sức quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai; những vướng mắc trong công tác xác định giá đất đã ảnh hưởng đến huy động các nguồn lực từ đất đai trong thời gian qua. Nguyên nhân của chủ yếu của những tồn tại đã được xác định trong quá trình tổng kết thi hành Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất là do nội dung, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất có điểm chưa phù hợp; chưa thiết lập được cơ sở dữ liệu về giá đất thị trường, thông tin, số liệu đầu vào chưa đủ độ tin cậy dẫn đến có trường hợp một thửa đất áp dụng các phương pháp khác nhau cho các kết quả khác nhau.

Hoàn thiện các quy định kỹ thuật của từng phương pháp định giá đất

Việc sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất cần dựa trên phương pháp luận đúng đắn, cơ sở khoa học, kinh nghiệm của các nước trên thế giới và điều kiện thực tiễn hiện nay của Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các Hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chuyên gia, rà soát hoàn thiện các quy định, trong đó:

- Hoàn thiện các quy định kỹ thuật của từng phương pháp định giá đất; đối tượng, điều kiện, tiêu chí áp dụng đảm bảo dễ thực thi, tránh việc tùy tiện trong lựa chọn phương pháp; nghiên cứu có quy định về các trường hợp cần áp dụng phương pháp kiểm chứng.

- Quy định về trình tự thủ tục, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm khâu trung gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đi đôi với tăng cường trách nhiệm của từng cấp, từng ngành (tổ chức tư vấn định giá đất, hội đồng định giá,…) và kiểm tra, giám sát của cấp trên phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Bổ sung các quy định về thu thập thông tin, dữ liệu, nguồn thông tin (dữ liệu giá đấu giá, dữ liệu giao dịch từ cơ quan thuế,…), trách nhiệm cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin của tổ chức tư vấn định giá đất để bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch, có các cơ sở pháp lý làm cơ sở áp dụng phương pháp định giá phù hợp, giảm thiểu sự phụ thuộc vào ý chí chủ quan.

- Hoàn thiện các quy định chuyển tiếp đảm bảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản pháp luật, khả thi, phù hợp với yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, hài hòa giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất.

Đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất trên Cổng TTĐT Chính phủ

Phó Thủ tướng khẳng định: Giá đất là chính sách lớn có tính chất then chốt trong chính sách đất đai, nên việc sửa đổi theo quy trình rút gọn thực thiện trong trường hợp sửa đổi các vấn đề kỹ thuật. Những nội dung sửa đổi trong dự thảo Nghị định có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức, các chuyên gia tại cuộc họp hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về giá đất; khẩn trương lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham vấn các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện trình Chính phủ trước ngày 25/8/2023.

Giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (Lạng Sơn)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Dốc Quýt - Lạng Sơn (được thành lập theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn tiến hành thủ tục giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt - Lạng Sơn theo đề án được phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Tài chính) về kết quả thực hiện theo đúng quy định; có biện pháp chỉ đạo kịp thời triển khai phương án đấu tranh ngăn chặn, kiểm soát, chặt chẽ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp và bảo đảm không thất thoát vốn, tài sản nhà nước sau khi giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp./.

 

TIN QUỐC HỘI

* Chinhphu.vn (15/8): Siết chặt một số quy định trong đấu giá tài sản để hạn chế thất thoát

Tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 15/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tập trung trả lời về các giải pháp trong công tác đấu giá tài sản để hạn chế thất thoát tài sản nhà nước, nâng cao công tác giám định...

Đấu giá tài sản THADS: Phải 'hời' lắm mới mua vì tâm lý e ngại

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa (tỉnh Thanh Hóa) chất vấn về công tác đấu giá tài sản, nhất là tài sản công còn nhiều bất cập. Việc tiếp cận tham gia đấu giá khó khăn, tình trạng trúng đấu giá nhưng không giao được tài sản, đặc biệt là trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Đại biểu Khoa đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm về vấn đề này và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn của đại biểu Khoa, Bộ trưởng cho biết: Thực tế khi bán đấu giá, có vụ mãi không ai mua, có vụ đến 6 lần nhưng không thành. Ngoài ra, có nhiều trường hợp mua đấu giá rồi nhưng chưa giao được. Theo thống kê, 10 tháng qua, hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) bán đấu giá thành công gần 2.000 vụ, nhưng mới giao được hơn 1.300 vụ, còn hơn 600 vụ chưa giao được vì đấu giá tài sản trong THADS còn nhiều quy định liên quan đến đất đai, tài sản công và nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, có tâm lý e ngại của người mua tài sản THADS, phải "hời" lắm mới tham gia đấu giá để mua.

Về định hướng sửa đổi Luật Đấu giá tài sản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết sẽ liệt kê đầy đủ hơn các tài sản công cần phải bán đấu giá, cập nhật những thuật ngữ, siết chặt một số quy định để giảm tình trạng thông đồng, dìm giá, trục lợi và đặc biệt làm thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước; có các biện pháp về tăng cường năng lực, chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm đấu giá với tư cách là một nghề tư pháp đặc thù và phát triển đấu giá trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết thêm, trong 5 năm từ 2018 đến 2022, Bộ Tư pháp và các đơn vị khác đã thực hiện tổng số 143 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

 

* Vtv.vn (14/8): Nhiều điểm đổi mới nổi bật trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Sáng 14/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 25 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: đây là phiên họp có số lượng nội dung lớn nhất từ đầu năm đến nay với 21 nội dung, tập trung vào công tác giám sát, lập pháp và một số vấn đề quan trọng khác.

Với khối lượng công việc lớn như vậy, thời gian phiên họp sẽ tương đối dài (tổng thời gian là 7 ngày), được bố trí linh hoạt thành 2 đợt (đợt 1 từ 14/8 đến 18/8, đợt 2 từ 24/8 đến 25/8).

Theo Chương trình, kế hoạch giám sát năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông"; đồng thời, tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Lần đầu tiên, phiên giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, góp phần phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội.

Thực hiện quy định của pháp luật, trên cơ sở đề xuất của 53 Đoàn đại biểu Quốc hội với 132 nhóm vấn đề chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định dành 1 ngày (15/8) để tổ chức chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề.

Nhóm thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào các vấn đề về việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Nhóm thứ hai thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là một trong hai chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm 2023. Quá trình triển khai chuyên đề giám sát này tiếp tục ghi nhận 2 điểm đổi mới nổi bật trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Một là, sự đổi mới về tư duy, cách tiếp cận trong lựa chọn nội dung giám sát: Tiến hành giám sát chuyên đề ngay trong giai đoạn đầu triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề còn vướng mắc để sớm cùng với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách quan trọng đã được Quốc hội quyết định.

Hai là, sự phối kết hợp giữa các hình thức, các hoạt động giám sát khác nhau để bảo đảm hiệu quả chung. Sự kết hợp và cộng hưởng của các hoạt động giám sát đã giúp các cơ quan nhìn nhận, đánh giá kỹ vấn đề giám sát từ nhiều góc độ, tạo chuyển biến ngay trong quá trình giám sát.

 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

*Laodong.vn (16/8): Những điểm sáng kinh tế Việt Nam cuối năm 2023

Mặc dù phải đối mặt với các điều kiện bên ngoài khó khăn và phức tạp như tăng trưởng toàn cầu đi xuống, lãi suất tăng lên, lạm phát lan rộng tại châu Âu… nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn có những điểm sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường đầu tư tại Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), tính đến ngày 20.7.2023 (thời điểm chốt số liệu báo cáo hàng tháng của Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 16,24 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 11,58 tỉ USD, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu dùng, luân chuyển hàng hóa, du lịch… bứt phá lạc quan

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch JCI Việt Nam - cho hay: Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều “điểm xám”, nhưng các hoạt động lữ hành trong nước đã khởi sắc trở lại nhờ lượng khách du lịch tăng.

“Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7.2023 ước đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng 6,5% so với tháng trước và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 6,6 triệu lượt người, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các hoạt động dịch vụ, lữ hành của Việt Nam đang dần hồi phục, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước” - ông Vũ Tuấn Anh nói.

Hoạt động du lịch đã kích thích tăng trưởng vận tải, thương mại. 7 tháng năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 2.615 triệu lượt khách, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa ước đạt 1.303 triệu tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chuyên gia kinh tế - PGS.TS Ngô Trí Long, tiêu dùng trong nước, đầu tư công và xuất khẩu tiếp tục là “cỗ xe tam mã” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Trong 3 động lực đó, cầu có ý nghĩa quan trọng, nên Nhà nước đã tìm mọi biện pháp để phục hồi cầu, kích cầu tăng trưởng. Vấn đề thứ hai là tăng cường đầu tư công. Chính phủ tập trung toàn bộ sức lực, sử dụng hệ thống chính trị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp. Động lực tăng trưởng thứ ba là vấn đề xuất khẩu.

 

*Vov.vn (16/8): Cổ phiếu của VinFast chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq mở đầu phiên giao dịch ngày 15/8 với sự kiện hãng ô tô VinFast của Việt Nam niêm yết cổ phiếu của mình.

Việc niêm yết trên Nasdaq được cho là sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc VinFast, nhấn mạnh việc trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast.       

Vài giờ trước khi sàn Nasdaq mở cửa phiên ngày 15/8, VinFast tăng giá trị hơn gấp đôi trong các giao dịch trước giờ mở cửa. Thống kê cho thấy, có lúc, giá cổ phiếu VFS lên 28 USD/cổ phiếu, so với mức gia tham chiếu 10,45 USD.

Ngày 14/8, VinFast và Black Spade Acquisition Co đã hoàn tất hợp nhất kinh doanh sau khi các cổ đông Black Spade bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10/8. Công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd (VFS), do Tập đoàn Vingroup nắm 51,52%.

 

*Vov.vn (15/8): Sắp khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội dự kiến sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động vào tháng 10 năm nay.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023) và Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội vào tháng 10 sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập ngày 02/10/2019 với chức năng hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Trung tâm ngày càng khẳng định vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, bám sát các nhiệm vụ về hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đây là nơi ươm tạo, hỗ trợ cho hàng chục các startups tiềm năng, các doanh nghiệp công  nghệ, các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây sẽ trở thành một trung tâm hội tụ tài năng, phát huy tối đa thế mạnh của cộng đồng đổi mới sáng tạo và chắp cánh các dự án sáng tạo tiềm năng; thể hiện quyết tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ trong việc hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo trong khu vực và thế giới.

 

* Vtv.vn (14/8): Đề xuất giảm 2% lãi suất cho vay Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành, trong tháng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó giảm thêm 2%/năm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc diện được vay vốn của quỹ.

Sản phẩm lõi giấy bọc màng nhựa PE khi được doanh nghiệp bán ra thị trường có thể hạ giá khoảng 15% và hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Lý do là doanh nghiệp có thể vay được nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiết kiệm được chi phí lãi vay lên đến 700 triệu mỗi năm.

Công ty Bao bì ống giấy Hải Dương vay 18 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, khoản vay ưu đãi này đặc biệt có nghĩa với doanh nghiệp.

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2016 đến nay, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giải ngân gần 600 tỷ đồng cho 37 dự án khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và tham gia cụm liên kết ngành. Đây là con số khá khiêm tốn so với số lượng và nhu cầu vay của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, quỹ đã chấp thuận cho vay 8 doanh nghiệp với số vốn đã giải ngân đạt 260 tỷ đồng, bằng gần 87% kế hoạch năm.

Trước nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 105, đại diện quỹ cho biết đang xây dựng kế hoạch cắt giảm lãi suất vay theo đúng yêu cấu của Chính phủ.

"Chúng tôi sẽ chọn lãi suất thấp nhất trong 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và giảm thêm 20% thì ra được lãi suất của quỹ, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết 105, giảm thêm 2% nữa", ông Phạm Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết.

Hiện tại, vốn điều lệ quỹ đã được cấp là 837 tỷ đồng, căn cứ vào tình hình hoạt động, vốn điều lệ có thể được bổ sung thành trên 2.000 tỷ đồng để có thêm nguồn lực hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp hơn.

Hiện quỹ chủ yếu cho vay gián tiếp thông qua các ngân hàng thương mại, nên thời gian tới quỹ sẽ phát triển bộ máy thẩm định để có thể cho vay trực tiếp, hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp.

 

* Laodong.vn (14/8): Doanh nghiệp đau đầu vì “giấy phép con”

Trong bối cảnh kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, các vướng mắc trong thủ tục hành chính trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Giấy phép con, chậm ra quy định... là những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi.

Chia sẻ với phóng viên về hoạt động kinh tế của công ty trong 7 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Quang Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH May Thành Nghĩa (KCN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cho hay, khó khăn nổi cộm khiến doanh nghiệp ông bị “mắc kẹt” là vì không đáp ứng được các quy định mới về phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, tất cả vướng mắc đều liên quan đến các quy định mới nằm trong quy chuẩn mới là QCVN 06 năm 2022/BXD của Bộ Xây dựng. Đây là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, do Bộ Xây dựng tham mưu, Bộ Công an phối hợp thực hiện, quản lý và giám sát.

Đại diện cho doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng có kiến nghị với cơ quan chức năng, trong đó nhấn mạnh Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi không áp dụng hồi tố.

Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu phải làm lại các thủ tục, như lập lại phương án chữa cháy, hoặc xin thẩm duyệt lại thiết kế PCCC... Việc này đã gây tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, chia sẻ với Lao Động, nhiều doanh nghiệp cho biết, Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu có rất nhiều bất cập. Mặc dù Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Nghị định 95 từ ngày 18.7, nhưng vẫn chậm so với tiến độ. Việc này khiến doanh nghiệp và thị trường rất bấp bênh, chịu cảnh thua lỗ.

Ông Giang Chấn Tây - Giám đốc Công ty Xăng dầu Bội Ngọc - cho biết, trong thời gian qua, những bất cập của Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình thế càng kinh doanh, càng thua lỗ.

Cụ thể, Nghị định 95 cho phép thương nhân phân phối lấy hàng nhiều nơi, nhưng doanh nghiệp bán lẻ lại không lấy được hàng từ nhiều nhà phân phối khác nhau vì cơ quan quản lý... sợ không đảm bảo về chất lượng.

Ông cho rằng, điều này là vô lý, nhưng các cơ quan quản lý thị trường cứ tuân theo nghị định này để phạt doanh nghiệp bán lẻ trong thời gian qua. Do vậy, để đối phó với quản lý thị trường, doanh nghiệp bán lẻ buộc phải lập nhiều công ty khác nhau, để người nhà đứng tên, mục đích lấy được nhiều nguồn hàng hợp pháp theo quy định "một doanh nghiệp bán lẻ chỉ lấy được một nguồn hàng duy nhất".

Điều này làm tăng số lượng doanh nghiệp nhỏ, nhưng chất lượng không tăng, gây phức tạp thêm khi một chủ doanh nghiệp cùng lúc quản lý tới 3 - 4 con dấu. Quản lý Nhà nước cồng kềnh thêm nhưng thu thuế không hề tăng thêm đồng nào…

 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

* Daibieunhandan.vn (15/8): Hậu quả "dễ thấy", hành vi "khó chặn"

Giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ là một trong những nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phiên làm việc sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vấn đề này, tiếc rằng, được đề cập khá mờ nhạt trong Báo cáo số 255/BC-BTP của Bộ Tư pháp khái quát một số nội dung cơ bản về các nhóm vấn đề chất vấn gửi đến các đại biểu Quốc hội. Báo cáo chưa đánh giá được tình hình tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Theo báo cáo này, Bộ Tư pháp đã tham mưu giúp Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Hiện nay, dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý xong và chuẩn bị thông qua. Cùng với đó, Bộ đã tham gia góp ý, xây dựng dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Về giải pháp, báo cáo đề xuất ba nhóm: (1) cơ quan chủ trì lập đề nghị, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp ủy, tổ chức Đảng về những chính sách quan trọng, định hướng lớn; (2) đề cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cá nhân, chú trọng tổng kết pháp luật, đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định; (3) tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác xây dựng pháp luật.

Có thể do đây là "báo cáo khái quát” nên khó nêu đầy đủ về vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Cũng có thể, hậu quả to lớn của tham nhũng chính sách rất “dễ thấy”, nhưng hành vi tham nhũng chính sách lại “rất khó nhận diện” và “không dễ chặn”.

Tham nhũng chính sách thường được hiểu là việc lạm dụng quyền ban hành chính sách, pháp luật để “cài cắm” các quyền phân bổ nguồn lực (tạo ra xin - cho) và các loại giấy phép, thủ tục không cần thiết, không hợp lý vào văn bản, nhằm phục vụ lợi ích của cá nhân hoặc phe nhóm.  

Ai cũng biết tham nhũng chính sách để lại những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước - như làm méo mó môi trường đầu tư kinh doanh, làm cho cả đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp hết sức khó khăn, làm cạn kiệt nguồn lực của quốc gia… Tuy nhiên, rất khó nhận diện tham nhũng chính sách, bởi về mặt kỹ thuật, cần có “chuyên môn” để nhìn ra sự “cài cắm” vốn được “ngụy trang” bởi những biện minh về yêu cầu quản lý nhà nước rất dễ “xuôi tai”. Hơn nữa, kể cả nhìn ra rồi thì sức mạnh của các nhóm lợi ích đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn để xử lý.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần yêu cầu tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra “tham nhũng chính sách”. Mối quan tâm của lãnh đạo Quốc hội cho thấy phòng, chống tham nhũng chính sách rất cấp thiết và cũng là thách thức lớn.

Để loại bỏ tham nhũng chính sách trong những công đoạn thuộc trách nhiệm của Chính phủ, các giải pháp Bộ Tư pháp đề xuất trong báo cáo là chưa đủ! Phiên chất vấn hôm nay không giới hạn trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà mở rộng đến tất cả các đại biểu Quốc hội thông qua hình thức trực tuyến; tham gia giải trình có Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Một “không gian” như vậy, cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri của đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ hẳn sẽ mang đến một phiên chất vấn chất lượng; trong đó sẽ làm rõ thực trạng tình hình và cung cấp các giải pháp chống tham nhũng chính sách một cách hữu hiệu để tránh được những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, cho nhân dân.

 

* Lao động (12/8): Tìm ra nguyên nhân cán bộ dân số bị "bỏ rơi" nhưng lại không đưa giải pháp xử lý

Hàng vạn cán bộ dân số dù hàng ngày thực hiện công việc của cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở nhưng lại "nằm ngoài" Nghị định 05. Vậy nguyên do nào đã dẫn đến nghịch lý này?

Trước hết, phải nói đến việc sáp nhập Trung tâm Dân số vào các Trung tâm Y tế - một chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ khi trọng tâm của dân số trong tình hình mới đã thay đổi, nhưng trong quá trình thực hiện đã nảy sinh những bất cập.

Cán bộ dân số trên cả nước đã và đang phải thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng trong nhiều năm qua tại các trạm y tế, vì thực hiện theo phân công nhiệm vụ của cấp trên mà không được hưởng phụ cấp phù hợp là 40% như các cán bộ y tế khác làm cùng nhiệm vụ.

Từ những bất cập đó, quá trình ban hành và triển khai Nghị định 05 tiếp tục bộc lộ những bất cập lớn, khiến cho hàng vạn cán bộ dân số không nằm trong đối tượng thụ hưởng đối với chính sách nhân văn của Đảng và Chính phủ.

Phải khẳng định, cán bộ dân số là một bộ phận không thể thiếu của ngành Y tế. Kể từ khi sáp nhập, cán bộ dân số làm việc tại các trạm y tế, trung tâm y tế trên cả nước, tiếp tục trở thành một "mắt xích" không thể tách rời của y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đặc biệt là trong chống dịch COVID-19.

Thế nhưng, những bất cập không được giải quyết, lại nảy sinh bất cập mới, nối tiếp nhau, để dẫn đến nhiều cán bộ dân số "lạc lõng" trong chính "ngôi nhà mới" của mình.

Tiếp đó, phải kể đến "lỗi" của các địa phương. Các địa phương đã căn cứ vào đâu khi phân công nhiệm vụ y tế cho cán bộ dân số? Nghĩa vụ luôn đi kèm với quyền lợi, nhiệm vụ luôn đi kèm với chế độ tương ứng, trong khi chế độ phụ cấp lại quy theo vị trí việc làm. Tại sao khi phân công nhiệm vụ, khi làm chính sách lại đổ phần thiệt thòi "lên đầu" cán bộ dân số?

Bộ Y tế nói rằng, phải trả lương, phụ cấp theo vị trí việc làm, cán bộ dân số chỉ làm nhiệm vụ dân số. Thế nhưng, thực tế tại các địa phương lại không phải như vậy.

Các địa phương cứ "vô tư" phân công nhiệm vụ cho cán bộ dân số mà không cần quan tâm đến chế độ phụ cấp tương xứng cho họ. Cán bộ dân số làm đủ thứ nhiệm vụ y tế là do địa phương phân công sai nhiệm vụ. Hay nói cách khác, cán bộ dân số được "tận thu sức lao động".

Trong khi đó, Bộ Nội vụ lại giao cho địa phương toàn quyền quyết định trong việc phân công nhiệm vụ. Vậy phải chăng, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đang "đem con bỏ chợ"?

Chưa nói đến việc ngay cả cán bộ dân số không có chuyên môn y tế cũng đã bị phân công nhiều chương trình y tế khác ngoài dân số.

Các Bộ đã đưa ra quan điểm chồng chéo nhau như vậy thì việc trả lương theo vị trí việc làm sẽ không thể thực hiện được. Đấy là còn chưa nói đến sẽ vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của cán bộ dân số trên cả nước.

Việc sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị 19 của Trung ương 6 khoá 12. Thế nhưng đã đến lúc ngành Y tế phải thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, để có hướng tháo gỡ, không thể để bất cập này kéo theo bất cập khác.

Với những lý do mà Bộ Y tế đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định 05 có thể thấy rằng, cán bộ dân số không thiếu bất cứ tiêu chuẩn nào để được hưởng phụ cấp của nghị định này.

Công việc hàng ngày của dân số rất "lớn và khó". Họ chống dịch tiên phong, tích cực. Họ gánh vác thêm nhiệm vụ y tế. Trong khi đó, ngành Y tế cần thu hút thêm nhân lực. Đời sống của viên chức dân số cũng khó khăn, cũng có nguy cơ bỏ việc, chuyển việc.

Nguyên nhân đã rõ, nhưng không bộ nào xắn tay vào xử lý mà lại đẩy trách nhiệm về các địa phương. Ở phía đối diện, nhiều địa phương vẫn lặng im, bất chấp thực tế thiệt thòi của cán bộ trên địa bàn mình phụ trách.

 

QUẢN LÝ

*Vov.vn (16/8): Nửa nhiệm kỳ 2020-2025: Đà Nẵng đã hoàn thành 9/25 chỉ tiêu Nghị quyết

Đà Nẵng đã hoàn thành 9/25 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hội nghị dành thời gian thảo luận, phân tích cụ thể các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế xã hội; đánh giá chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và mức độ, khả năng hoàn thành đối với 16 chỉ tiêu còn lại đến cuối nhiệm kỳ. 

Tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận định: Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt, GRDP giai đoạn 2021-2023 ước tăng 6,3%/năm. Đà Nẵng đã hoàn thành 9/25 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hội nghị dành thời gian thảo luận, phân tích cụ thể các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế xã hội; đánh giá chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và mức độ, khả năng hoàn thành đối với 16 chỉ tiêu còn lại đến cuối nhiệm kỳ. 

Nửa nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến nay 02/03 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 07/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết trong thời gian tới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện bài bản, đảm bảo quy trình, quy định; Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được chú trọng. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, sâu sát và hướng về cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 44 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý liên quan các khuyết điểm, vi phạm trong các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị liên quan các gói thầu do các công ty thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 1.600 tổ chức đảng và gần 15 ngàn đảng viên, thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 483 đảng viên, trong đó 69 đảng viên là cấp ủy viên.

 

*Vov.vn (15/8): Siết chặt kỷ luật công vụ để ngăn "cài cắm" lợi ích trong văn bản luật

Để ngăn chặn tình trạng "cài cắm" lợi ích trong văn bản luật, Bộ trưởng Tư pháp cho rằng cần thực hiện nghiêm những quy định trong lĩnh vực công chức, công vụ và có thể phải cụ thể hóa các yếu tố để xem xét xử lý kỷ luật.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) cho rằng thực tiễn hiện nay, chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật còn chưa đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Nhiều vấn đề liên quan đến đăng kiểm, sách giáo khoa, phòng cháy chữa cháy… trong thời gian qua chủ yếu liên quan đến tính hợp lý, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật. 

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) nêu ý kiến cho rằng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, còn khá nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Cùng với đó, việc giao các bộ, ngành tự chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm thuộc phạm vi quản lý của mình dễ dẫn đến lợi ích riêng, cục bộ và chất lượng làm văn bản chưa cao. 

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận hiện tuổi thọ văn bản quy phạm pháp luật, các luật đang ở mức thấp. Về sự chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, ông cho rằng cần tính toán, cân nhắc, nhìn nhận cụ thể. 

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, trong thời gian vừa qua đối với những văn bản Bộ Tư pháp phát hiện không đúng về nội dung, không đúng về thẩm quyền, bộ đã kiến nghị và chỉ rõ các văn bản nào cần phải sửa đổi, bổ sung.

Về tính khả thi của văn bản, sau này Bộ Tư pháp sẽ có đề xuất trong sửa đổi Nghị định 34, Nghị định 154 và chừng mực nào đó là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. “Nếu có đầy đủ nguồn nhân lực, tự tin, chúng ta sẽ tính tiếp để mở rộng và nhấn mạnh thêm một số nội dung liên quan đến phát hiện và kiến nghị sau quá trình kiểm tra văn bản”, ông Lê Thành Long nói

Về mâu thuẫn của các văn bản và giải pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng phải nghiên cứu kỹ và thực hiện tốt rà soát. Đồng thời, dần phải chuẩn hóa quy trình và áp dụng những nguyên tắc, nguyên lý để xử lý những công việc như giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hay trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc chủ động đề xuất các văn bản và nghiên cứu mang tính chất hệ thống.

Vị bộ trưởng nhấn mạnh cơ bản nhất là cần phải tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, từng văn bản một trong các lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời siết chặt các kỷ luật, kỷ cương.

Về giải pháp để hạn chế việc lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ được cài cắm vào các văn bản pháp luật, Bộ trưởng cho rằng, về chế tài, nên tính để thực hiện nghiêm những quy định trong lĩnh vực công chức, công vụ và có thể phải cụ thể hóa các yếu tố để xem xét xử lý kỷ luật.

 

* Vnexpress.net (14/8): Lao động mất việc có thể được hỗ trợ 1-3 triệu đồng

Ngày 14/8, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đã có tờ trình hỗ trợ lao động, chờ Đoàn Chủ tịch thông qua. Đây là gói hỗ trợ nối tiếp Quyết định 06 dành cho lao động mất việc, bị cắt giảm việc làm từ ngày 1/4/2023 đến 31/12/2023 trong doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn.

Với kinh phí dự kiến 145 tỷ đồng, người thụ hưởng, mức hỗ trợ, thủ tục vẫn như cũ. Cụ thể, lao động bị giảm giờ làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng; ngừng việc từ 14 ngày trở lên mà có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng ghi trong hợp đồng thì được hưởng một triệu đồng.

Người tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 30 ngày trở lên (trừ lý do cá nhân) nhận 2 triệu đồng. Lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Chính sách không áp dụng cho người đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, bị kỷ luật sa thải, thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ chậm nhất đến ngày 31/1/2024, hoàn thành gói hỗ trợ chậm nhất trước ngày 31/3/2024.

Nhìn nhận mức 1-3 triệu đồng, ông Phan Văn Anh cho rằng đây là khoản bù đắp cho lao động lúc suy giảm việc làm. Nguồn lực tài chính công đoàn có hạn nên khó giải quyết dứt điểm, cần thêm các gói hỗ trợ hoặc chính sách an sinh từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trước đó hồi tháng 1/2023, Công đoàn đưa ra gói hỗ trợ nối tiếp trong bối cảnh hàng trăm nghìn lao động bị cắt giảm việc làm dịp giáp Tết Quý Mão. Sau nửa năm, hơn 81.600 lao động nhận hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 114,5 tỷ đồng.

Về việc Chính phủ giao nghiên cứu giảm đóng kinh phí công đoàn từ 2% xuống 1%, ông Phan Văn Anh cho biết Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đang bàn thảo và sẽ sớm có văn bản trả lời. Song giảm kinh phí công đoàn sẽ ảnh hưởng hoạt động chăm lo người lao động của cấp cơ sở.  

 

* Dantri.com.vn (14/8): TPHCM được thí điểm phân cấp điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Thủ tướng đồng ý thí điểm phân cấp cho TPHCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trên cơ sở quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt.

Thẩm quyền được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của TPHCM được thông qua sau Quyết định của Thủ tướng về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TPHCM.

Theo quyết định này, TP.HCM được thí điểm phân cấp thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (sau đây gọi là điều chỉnh cục bộ quy hoạch), trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Việc điều chỉnh này dựa trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

TPHCM khi tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo thí điểm phân cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy định trong Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Cụ thể, lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh cục bộ và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch (nếu cần thiết).

Các ý kiến đóng góp của đại diện cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có) phải được tổng hợp, giải trình bằng văn bản.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Nội dung thẩm định bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về căn cứ điều chỉnh, điều kiện điều chỉnh; các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo tính pháp lý, tính khả thi và phù hợp với quy chuẩn hiện hành và các quy chuẩn khác có liên quan.

Quyết định này sẽ hết hiệu lực khi Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM hết hiệu lực thi hành.  

 

* Vnexpress.net 14/8): TP HCM đề xuất lương tối đa 120 triệu đồng cho lãnh đạo làm khoa học

Người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ công lập do UBND TP HCM thành lập hưởng lương 60 - 120 triệu đồng mỗi tháng theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung nêu trong dự thảo Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đề xuất. Ngoài người đứng đầu, cấp phó của tổ chức khoa học công nghệ công lập được hưởng mức thù lao 50 - 100 triệu đồng, trưởng các phòng ban 40 - 80 triệu đồng, phó phòng ban 30 - 60 triệu đồng mỗi tháng.

Mức thù lao này được xem xét tăng 5% mỗi năm theo kết quả hoạt động tại đơn vị lãnh đạo làm việc nhưng không quá mức trần quy định trên. Ngoài ra, lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ được thưởng một tháng lương khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm. Họ cũng được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Việc miễn trừ này được hiểu do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học.

Với người thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài là 60 triệu đồng mỗi người một tháng. Hệ số lao động khoa học của các chức danh gồm: chủ nhiệm nhiệm vụ (1.0), thành viên chính (0,8), thư ký khoa học (0,6), thành viên (0,6), kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ (0,2). Hệ số lao động khoa học là cơ sở để tính tiền công lao động cho từng vị trí tham gia đề tài, dự án. Lãnh đạo, người nghiên cứu phải nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố như điện tử - công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới...

Theo dự thảo, các chức danh lãnh đạo được hưởng ưu đãi phải có học vị tiến sĩ hoặc một trong các chức danh giáo sư, phó giáo sư, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp hoặc có chức danh công nghệ tương đương và có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

Về năng lực, các chức danh lãnh đạo phải chủ trì ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc hai nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu. Lãnh đạo phải các kết quả nghiên cứu được cấp bằng độc quyền sở hữu trí tuệ hoặc được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín và các thành tựu khác có liên quan và có kinh nghiệm thương mại hóa.  

 

* Baodongthap.vn (14/8): Đồng Tháp: Tăng cường ngăn chặn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Các nội dung thực hiện là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và các quy định về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đổi mới công nghệ quản lý; nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết dứt điểm; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Ngoài ra, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước; xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm...

 

* Tienphong.vn (12/8): Nghiên cứu tăng trợ cấp, giảm tuổi hưởng hưu trí xuống 75

Theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu và trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí đối với người cao tuổi, từ 75 đến 80 tuổi.

Đặc biệt, chính sách nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, bảo đảm tương quan chính sách với các đối tượng khác.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ đạo chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, kịp thời và hoàn thành trong tháng 9.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu thành lập sàn giao dịch việc làm; chủ trì nhóm tư vấn chính sách xã hội, tổng kết Luật Việc làm.

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

ề triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định "người lao động có thu nhập thấp" để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 

* Laodong.vn (13/8): Bỏ quyền dừng xe của Thanh tra giao thông, chỉ cần Cảnh sát giao thông là đủ

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bãi bỏ thẩm quyền dừng xe của lực lượng Thanh tra giao thông. Đây là một nội dung đáng chú ý trong Dự án Luật Đường bộ.

Theo đó, Thanh tra giao thông chỉ thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm tĩnh về kết cấu hạ tầng đường bộ, vận tải đường bộ tại đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, hệ thống kiểm soát tải trọng xe, dịch vụ hỗ trợ vận tải…

Đây là một điểm tiến bộ của Luật Đường Bộ - đó là tách bạch chức năng, nhiệm vụ của hai lực lượng, để người tham gia giao thông không bị kiểm tra, xử lý chồng chéo.

Người tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật giao thông, ai vi phạm sẽ bị xử lý. Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử phạt, chỉ cần lực lượng này làm nhiệm vụ là đủ.

Người tham gia giao thông phải chấp hành thêm "quyền lực" của Thanh tra giao thông, bị dừng xe để kiểm tra, rõ ràng là bị chồng chéo.

Thanh tra giao thông làm tốt nhiệm vụ của mình, đó chính là kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật công trình đường bộ, không cần thiết phải dừng xe.

Trong thời đại công nghệ, có nhiều công cụ hỗ trợ cho Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ mà không cần phải dừng xe. Một trạm cân hiện đại cũng đủ để kiểm soát tất cả loại xe vận tải.

Kiểm tra trọng tải xe có nhiều cách, không nhất thiết phải dừng phương tiện. Trong trường hợp cần phải dừng, thì phối hợp với Cảnh sát giao thông.

Để xã hội tôn trọng pháp luật, giao thông văn minh, không phải là tung nhiều lực lượng ra để kiểm tra, kiểm soát, xử phạt, mà lực lượng chịu trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xử phạt nghiêm minh.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý vi phạm thì người dân lấy đó làm "gương", ví dụ gần đây nhất là công tác kiểm tra nồng độ cồn gắt gao, đã có tác động tích cực lên toàn xã hội.

Việt Nam có hệ thống luật pháp đầy đủ và tiến bộ, theo kịp với chuẩn mực pháp luật của thế giới văn minh, trong đó có pháp luật về kiểm soát an toàn giao thông. Chỉ cần người dân nghiêm chỉnh chấp hành, Cảnh sát giao thông xử phạt nghiêm minh thì không cần phải thêm lực lượng nào khác tham gia bảo vệ trật tự.

Đối với người dân, việc có hai lực lượng dừng xe kiểm tra khi tham gia giao thông sẽ mang đến áp lực bị "một cổ hai tròng" khi tham gia giao thông. Cho nên, rất ủng hộ đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về bãi bỏ thẩm quyền dừng xe của lực lượng Thanh tra giao thông.

 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

* Vietnamnet.vn (14/8): Bộ Công an dùng thiết bị mới, chỉ 2-3 giây làm thủ tục lên máy bay bằng VneID

Tối 14/8, Cục C06 - Bộ Công an phát đi thông cáo báo chí xác nhận: Đơn vị vừa lắp đặt thiết bị giúp nhân viên các cảng hàng không và hành khách tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian, công sức khi kiểm tra thông tin của hành khách trong quá trình làm thủ tục đi máy bay.

Theo C06, với thiết bị xác thực thông tin trong VNeID, người dân chỉ cần đăng nhập sẵn vào ứng dụng VNeID sau đó quét mã QR vào thiết bị tại cửa an ninh. Thiết bị sẽ quét và hiện lên những thông tin, hình ảnh của hành khách trên màn hình. Cán bộ và nhân viên sân bay sẽ dễ dàng xác định những thông tin trong VNeID của hành khách là thật hay giả, có trùng khớp với vé của hành khách hay không để mời hành khách lên máy bay hay từ chối phục vụ. Thời gian xác thực thông tin của hành khách trong VNeID chỉ mất chừng 2-3 giây.

Trước đó, Bộ GTVT sử dụng thí điểm ứng dụng VNeID mức độ 2 tại khu vực làm thủ tục bay nội địa. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tại các sân bay đã sử dụng phương pháp kiểm tra tài khoản VNeID bằng trực quan mắt thường...

hống kê ban đầu cho thấy, thời gian kiểm tra trực quan bằng mắt trung bình là 20 giây. Thời gian kiểm tra bằng cách sử dụng tài khoản VNeID của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không để quét mã QR tài khoản VNeID của hành khách trung bình là 24 giây. Trong khi đó, nếu hành khách sử dụng giấy tờ đi máy bay thông thường qua việc kiểm tra trực quan bằng mắt trung bình hết 6 giây.

Việc ứng dụng thiết bị xác thực thông tin trong VNeID hiện nay sẽ giúp quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn.

 

* Tuoitre.vn (14/8): Đà Nẵng đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh

Ngày 14-8, UBND thành phố Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC).

Trung tâm IOC là nơi thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả lĩnh vực để phân tích, hiển thị, từ đó giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, ra quyết định và quản lý chất lượng dịch vụ do thành phố cung cấp một cách tổng thể.

Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, cho biết từ năm 2020 thành phố đã hình thành thí điểm Trung tâm Giám sát dịch vụ đô thị thông minh, với một số dịch vụ thông minh cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đây được xem là mô hình thu nhỏ của IOC, cơ sở để đánh giá và triển khai Trung tâm IOC hôm nay.

Theo ông Thanh, việc xây dựng Trung tâm IOC (hiện nay là giai đoạn 1) của thành phố Đà Nẵng theo mô hình: Trang bị công cụ tổng hợp, phân tích tập trung tại IOC cấp thành phố, kế thừa, sử dụng lại dữ liệu số hiện có của các ngành; các trung tâm điều hành (OC) quận, huyện và OC chuyên ngành được phân cấp, ủy quyền để sử dụng chung.

Hiện nay Trung tâm IOC Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện các chức năng, cung cấp 15 dịch vụ đô thị thông minh sẵn sàng đưa vào hoạt động phục vụ lãnh đạo các cấp và người dân, doanh nghiệp.

 

* Tienphong.vn (13/8): Dùng VneID đi máy bay chờ lâu gấp 2-3 lần giấy tờ truyền thống

Cục Hàng không cho biết, sau gần 2 tháng thí điểm sử dụng căn cước công dân điện tử thay giấy tờ truyền thống để làm thủ tục đi máy bay vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, thời gian kiểm tra lâu hơn 2-3 lần so với cách làm truyền thống.

Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải về một số khó khăn, vướng mắc trong thí điểm sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (tài khoản ứng dụng VneID) để làm thủ tục đi chuyến bay nội địa. Hoạt động thí điểm này triển khai từ ngày 1/6 - 1/8, ở tất cả các sân bay.

Các cảng hàng không đã sử dụng phương pháp kiểm tra tài khoản trên ứng dụng VneID bằng kiểm tra trực quan (kiểm tra bằng mắt thường). Trường hợp đặc biệt, nếu cần kiểm tra tính thật/giả của tài khoản VneID, nhân viên sân bay sử dụng thiết bị điện tử để quét mã QR code.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỷ lệ trung bình hành khách sử dụng tài khoản VneID để đi máy bay nội địa là 0,64% tổng số khách. Thời gian kiểm tra trực quan trung bình là 20 giây/khách, thời gian kiểm tra bằng mã QR code trên tài khoản VneID trung bình 24 giây/khách. Trong khi đó, thời gian kiểm tra giấy tờ truyền thống bằng mắt thường trung bình 6 giây/khách.

Cục Hàng không nhận định, việc thí điểm trên còn một số bất cập, đặc biệt tại các sân bay khu vực vùng núi, hải đảo do đường truyền mạng internet và sóng điện thoại 3-4G kém, không ổn định, nên thời gian kiểm tra kéo dài; thậm chí có lúc không thể mở được tài khoản VneID.

Bên cạnh đó, với khách cao tuổi, việc thao tác với ứng dụng VneID trên điện thoại gặp khó khăn; nhiều khách làm thủ tục trực tuyến dẫn tới việc vừa kiểm tra vé vừa kiểm tra tài khoản ứng dụng VneID trên cùng thiết bị gây khó khăn cho việc đối sánh thông tin; ngày hết hạn của căn cước công dân hiện trên phần mềm VneID cỡ chữ nhỏ, khó nhìn (đặc biệt đối với những điện thoại có kích thước màn hình nhỏ)...

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông vận tải áp dụng việc chấp nhận tài khoản VneID thay giấy tờ cá nhân với với hành khách đi máy bay như phương án thí điểm; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên, kể cả mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai giải pháp trên.

 

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

* Vtv.vn (16/8): Khởi tố một thẩm phán ở Gia Lai nhận hối lộ 500 triệu đồng

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Thẩm phán Võ Đình Sớm vì có hành vi nhận hối lộ 500 triệu đồng.

Ngày 15/8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm (Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Võ Đình Sớm được phân công thụ lý, xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ kiện, ông Sớm đòi đương sự tên T. đưa 500 triệu đồng để giải quyết cho ông T. thắng kiện.

Ngày 4/8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm tại TAND tỉnh Gia Lai.

Tại đây, các điều tra viên đã thu thập các tài liệu liên quan vụ án dân sự do ông Sớm làm thẩm phán thụ lý; các điện thoại và số tiền 500 triệu đồng, số tiền mà ông T. đã đưa cho ông Sớm theo yêu cầu.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết theo quy định.

 

*Danviet.vn (15/8): Bắt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để điều tra tội nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để điều tra tội nhận hối lộ.

Chiều 15/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng về 5 tội danh, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc), Võ Truyền Thống (Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68) bị khởi tố tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí bị khởi tố tội Nhận hối lộ.

Từ Quãng Xuân (Giám đốc Công ty Phước Xuyên) bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố 7 người gồm: Huỳnh Văn Thái - trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang; Trần Văn Hải, giám đốc trung tâm quan trắc thuộc Sở TN&MT tỉnh; Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ cùng là nhân viên của trung tâm này; Bùi Minh Tuân, giám đốc Công ty Nam Khang bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, có 6 người khác là nhân viên, lãnh đạo công ty bị khởi tố tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đối tượng trên bị khởi tố để điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

 

* Vtv.vn (14/8): Thanh Hóa: Hai Phó Giám đốc Sở bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật, đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông (nhiệm kỳ 2015-2020); kỷ luật cảnh cáo đối với: Đảng ủy Sở Tài chính (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng ủy Sở Y tế (nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020), Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020), Đảng ủy Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các ông: Nguyễn Minh Huân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Hồ Xuân Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế; Hoàng Văn Thế, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông, bà: Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên cũng bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm gian ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã do "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra năm 2013 tại Dự án Hạc Thành Tower, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Sai phạm của ông Hướng và một số cán bộ khác đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 55,8 tỷ đồng.

 

* Tienphong.vn (12/8): Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hoà Bình 'cấu véo' tiền tuyên truyền SEA Games 31

Ngày 12/8, thông tin từ Công an TP Hòa Bình cho hay, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành bắt tạm giam 3 bị can để tiến hành điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện công vụ".

Các bị can bao gồm: Bùi Tú Cao (SN 1970), Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Trần Thị Huê (1986), Kế toán của Trung tâm; Phạm Trọng Toản (SN1983), Phó trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm của Trung tâm.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 6-12/2022, khi thực hiện một loạt các chương trình tuyên truyền và cổ động liên quan đến SEA Games 31 cùng với một số sự kiện khác, 3 bị can đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ của mình để làm trái quy định.

Cụ thể, họ đã tiến hành mua khống 9 hóa đơn, sau đó làm thủ tục thanh quyết toán và rút tiền từ ngân sách. Quá trình này đã tạo ra tổn thất 104 triệu đồng tài sản của Nhà nước.

Khoản tiền thu được sau đó đã được chia cho một số cán bộ và viên chức trong Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình. Cơ quan điều tra Công an TP Hòa Bình đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thu thập chứng cứ để đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

 

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

* Thoibaotaichinhvietnam.vn (4/8): Vĩnh Phúc: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ năm 2016 đến nay

Nhờ thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp, tính đến hết tháng 7 vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân được gần 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 40% tổng kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh.

Báo cáo từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, với quyết tâm đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ngay từ cuối năm 2022, tỉnh đã thực hiện phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư công kế hoạch 2023, đồng thời quy định mốc thời gian hoàn thành giải ngân. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phân bổ chi tiết vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 được hơn 10.800 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án theo quy định; xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, lộ trình tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng...

Ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng quyết tâm thực hiện các giải pháp để đưa tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt cao.

Đơn cử như huyện Vĩnh Tường, để công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai một cách khẩn trương, quyết liệt và chặt chẽ, UBND huyện xác định, việc điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn là một trong các giải pháp cần thiết.

Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, định kỳ báo cáo kết quả rà soát và đề xuất điều chuyển vốn nếu như dự án chậm giải ngân.

Đối với công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân, huyện Vĩnh Tường đã thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước huyện kiểm soát chi ngay sau khi đủ điều kiện tạm ứng, thanh toán. Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường đã thực hiện đúng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau”. Đến hết tháng 7/2023, toàn huyện đã thực hiện giải ngân 36,36% tổng số vốn đã giao.

Nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường đôn đốc, giám sát, yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm… là những biện pháp đã được UBND huyện Bình Xuyên quyết liệt thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Nhờ sự quyết tâm, vào cuộc của lãnh đạo các cấp, đến hết tháng 7 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc nâng lên gần 4.000 tỷ đồng đã được thanh toán cho các dự án, công trình (đạt gần 50% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 40% so với tổng kế hoạch vốn năm 2023). Tỷ lệ giải ngân và giá trị vốn giải ngân đạt cao nhất từ năm 2016 đến nay của tỉnh.

 

THẾ GIỚI

* Vtv.vn (16/8): Giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Sàn giao dịch liên lục địa London (ICE), hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên ở Liên minh châu Âu đã tăng đáng kể, tới 18% vào ngày 15/8.

Chi phí khí đốt tương lai giao tháng 7 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là gần 47,6 Euro (52,1 USD) cho mỗi megawatt giờ tính theo hộ gia đình, hay 539,7 USD/ 1.000 m3.

Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng nhiệt độ dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu làm mát. Bên cạnh đó, nguồn cung khí đốt từ Australia ngày càng có nguy cơ bị gián đoạn do các cuộc đình công của người lao động dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ba cơ sở khí đốt lớn do Chevron và Woodside Energy vận hành ở nước này. Việc gián đoạn tiềm năng do cuộc đình công có thể ảnh hưởng tới 10% xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Mặc dù người mua ở EU hiếm khi mua khí đốt tự nhiên của Australia nhưng khu vực này sẽ cần phải cạnh tranh với người tiêu dùng châu Á để có nguồn cung khí đốt thay thế.

Dù dự trữ khí đốt của EU cao hơn nhiều so với định mức theo mùa nhưng khu vực này vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ tiềm ẩn trong lịch trình bảo trì trong mùa hè của các nhà sản xuất khí đốt lớn, chẳng hạn như Na Uy.

Giá khí đốt của EU đã giảm dần kể từ tháng 8/2022. Việc giảm chi phí liên quan đến lượng hàng tồn kho đầy và nguồn cung LNG ổn định. Ngoài ra, khu vực này đã vượt qua được mùa đông nhờ thời tiết tương đối ấm áp. Kể từ ngày 13/6, các cơ sở lưu trữ khí đốt của EU được báo cáo là đã đầy 72,8%.

 

* Vtv.vn (15/8): Thái Lan nghiên cứu áp thuế đối với thực phẩm chứa nhiều Natri

Thái Lan đang nghiên cứu các biện pháp thu thuế đối với những loại thực phẩm "mặn", hay còn gọi là thuế Natri.

Sau thành công của “thuế ngọt” được thực hiện vào năm 2017, Thái Lan đang lên kế hoạch nghiên cứu các biện pháp thu thuế đối với các loại thực phẩm "mặn” (thuế Natri) để thay đổi hành vi của người tiêu dùng và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có thành phần Natri.

Ông Ekniti Nitithanprapas, phụ trách Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Bộ Tài chính Thái Lan, cho biết, "thuế Natri" sẽ được áp tương tự thuế đối với đồ uống có đường, theo đó thuế tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ Natri được sử dụng. Thuế sẽ được thu theo tỷ lệ lũy tiến, bắt đầu với các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn như mỳ ăn liền, đồ ăn nhẹ và thực phẩm đông lạnh.

Theo các nghiên cứu khoa học, việc tiêu thụ quá nhiều natri sẽ dẫn đến huyết áp cao và bệnh thận. Trong khi đó, người Thái Lan trung bình tiêu thụ 3.600 miligam Natri mỗi ngày, gần gấp đôi mức 2.000 mg/ngày được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

 

*Laodong.vn (15/8): Trung Quốc ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên

Cơ quan thống kê Trung Quốc thông báo ngày 15.8 về việc ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên do cần cải thiện phương pháp tính toán tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ.

Fu Linghui, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), cho biết: "Hiện tại, phần lớn sinh viên tốt nghiệp đại học đã xác nhận điểm đến làm việc của họ và tình hình việc làm của thanh niên nhìn chung ổn định".

Ông thông tin thêm, tỉ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ở Trung Quốc "cao hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái".

Người phát ngôn Fu Linghui cho hay, dữ liệu này bị ngừng vì "nền kinh tế và xã hội không ngừng phát triển và thay đổi, việc thống kê cần phải được cải thiện liên tục" với nhiều chỉ báo trong con số thống kê "cần được nghiên cứu thêm".

Dữ liệu thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc áp dụng với độ tuổi từ 16 đến 24.

Theo Reuters, thanh niên Trung Quốc đối mặt với một mùa tìm việc làm khó khăn khi những lĩnh vực như bất động sản, công nghệ và giáo dục ở nước này đều đang gặp khó khăn.

Dữ liệu gần đây nhất về tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên được công bố vào tháng trước cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục 21,3% vào tháng 6.

Trong năm 2022, khoảng 47% sinh viên tốt nghiệp đã trở về nhà trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, tăng từ mức 43% của năm 2018, China News Service dẫn một cuộc khảo sát của khu vực tư nhân cho hay.

 

*Laodong.vn (15/8): Quốc gia kiên trì nhất nhì thế giới dỡ bỏ quy định ngừa COVID-19 cuối cùng

New Zealand dỡ bỏ quy định ngừa COVID-19 cuối cùng vào ngày 15.8, gỡ "tấm màn cuối cùng" với một trong những chính sách ngăn chặn nghiêm ngặt nhất thế giới từ thời kỳ dịch bệnh, theo CNN.

Bộ trưởng Y tế New Zealand Ayesha Verrall cho biết, New Zealand sẽ chấm dứt quy tắc cách ly bắt buộc 7 ngày với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cũng như chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ nửa đêm 15.8.

Bộ trưởng Verrall thông tin, trong tháng qua, số ca COVID-19 được báo cáo ở New Zealand đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2.2022. Số ca nhiễm COVID-19 chiếm 2,2% số ca nhập viện trong ngày 14.8 và New Zealand hiện có khả năng đã qua đỉnh dịch cúm mùa đông.

Ngoài ra, mức độ miễn dịch cao của người dân New Zealand giúp nước này có thể dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19 còn lại, Bộ trưởng Y tế New Zealand cho biết.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins gọi động thái này là một "cột mốc quan trọng".

New Zealand được xem là hình mẫu về cách ứng phó thành công với đại dịch kể từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện năm 2020.

New Zealand đã ra lệnh phong toả sớm và có các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.

Chiến lược zero-COVID ban đầu giúp giảm đáng kể tác động của đợt bùng phát dịch bệnh, giúp New Zealand tránh được những ca tử vong trên diện rộng và tránh quá tải hệ thống y tế.

New Zealand có tỉ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Đất nước 5,1 triệu dân có 3.249 người tử vong do COVID-19.

Trong năm 2022, New Zealand đã dần dần mở cửa biên giới trở lại. Theo kế hoạch mở cửa trở lại diễn ra theo 5 bước, New Zealand cho phép công dân nước này trở về nước và sau đó là đón tiếp khách du lịch. Gần đây nhất, New Zealand đã đồng tổ chức World Cup nữ 2023 cùng với Australia.

 

*Vov.vn (15/8): Trung Quốc phủ nhận kinh tế giảm phát

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm nay (15/8) tuyên bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của nước này giảm chỉ là biến động bình thường và ngắn hạn. Nền kinh tế Trung Quốc không giảm phát và sẽ từng bước cải thiện trong thời gian tới.

Tuyên bố trên được ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đưa ra tại cuộc họp báo ngày 15/8 về tình hình kinh tế nước này trong tháng 7.

Trước đó, theo số liệu của cơ quan này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI) của Trung Quốc trong tháng 7 đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên cả 2 chỉ số này giảm kể từ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong đó, đáng chú ý, CPI của Trung Quốc giảm 0,3% và đây là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống kể từ tháng 2/2021, báo hiệu nền kinh tế thứ hai thế giới đứng trước nguy cơ giảm phát.

Trước thực trạng này, ông Phó Lăng Huy cho rằng, CPI tháng 7 của nước này giảm chỉ là biến động bình thường hàng tháng: “Hiện không tồn tại giảm phát trong nền kinh tế Trung Quốc và trong giai đoạn tiếp theo cũng sẽ không xuất hiện giảm phát. Việc CPI tháng 7 giảm nhiều khả năng chỉ là hiện tượng ngắn hạn. Trong giai đoạn tiếp theo, khi nền kinh tế phục hồi, nhu cầu thị trường tiếp tục mở rộng, quan hệ cung cầu dần được cải thiện, thêm vào đó là tác động của mức cơ sở cao cùng kỳ năm ngoái dần được loại bỏ, CPI dự kiến ​​sẽ tăng dần trở lại”.

Ông Phó Lăng Huy cũng cho biết, các ban, ngành của Trung Quốc đang tích cực lên kế hoạch thực thi các chính sách dự phòng để thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Thời gian qua, để vực dậy nền kinh tế tăng trưởng không như kỳ vọng, Trung Quốc đã công bố hàng loạt các gói chính sách nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp tư nhân, tiêu dùng trong nước và mới nhất là đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu của NBS vừa công bố, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chỉ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn so với tốc độ 4,4% trong tháng 6. Doanh số bán lẻ, thước đo mức tiêu thụ, cũng chỉ tăng 2,5%, giảm so với mức tăng 3,1% trong tháng 6. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 12/2022.

Trước đó, dữ liệu cũng cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc không mấy lạc quan khi không chỉ CPI, mà xuất nhập khẩu của nước này cũng giảm mạnh trên 10% nếu tính theo đồng đô la Mỹ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tăng kỷ lục, đạt mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu thống kê. Cũng tại cuộc họp báo, theo ông Phó Lăng Huy, Trung Quốc sẽ ngừng công bố tỷ lệ thất nghiệp theo nhóm tuổi, trong đó có thanh niên từ tháng 8. Tháng trước, quan chức này từng cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 7.

Ngay trước khi cuộc họp báo diễn ra, trong một động thái ngoài dự đoán, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng Trung ương) đã bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách lần thứ 2 chỉ trong 2 tháng kể từ tháng 6. Sau khi quyết định này đưa ra, tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ ở nước ngoài đã liên tục giảm, thậm chí cán mốc 7,31 tệ đổi 1 USD, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2022.

 

* Vtv.vn (13/8): Điều tra tham nhũng thời COVID-19: Trung Quốc bắt 168 lãnh đạo bệnh viện

Trung Quốc bắt 168 lãnh đạo bệnh viện trong năm nay, trong cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực y tế trong chống dịch COVID-19. Con số này được tờ South China Morning Post công bố ngày 13/8.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, các điều tra viên nhằm vào trên 150 giám đốc và bí thư đảng ủy tại các bệnh viện trong chiến dịch chống tham nhũng từ đầu năm nay. Dự báo, sẽ có nhiều quan chức nữa trong lĩnh vực y tế bị bắt.

Nỗ lực loại bỏ nạn tham nhũng trong hệ thống y tế của Trung Quốc đã làm rúng động lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, làm giá cổ phiếu của các công ty dược giảm 67,5 tỷ Nhân dân tệ trong hai tuần qua.

Xem chi tiết tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 23/12 đến 26/12 năm 2023(26/12/2023 10:49 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 20/12 đến 22/12 năm 2023(22/12/2023 7:33 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 16/12 đến 19/12 năm 2023(19/12/2023 9:45 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 13/12 đến 15/12 năm 2023(15/12/2023 11:03 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 09/12 đến 12/12 năm 2023(12/12/2023 6:36 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 05/12 đến 08/12 năm 2023(08/12/2023 11:28 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 01/12 đến 04/12 năm 2023(05/12/2023 5:51 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 28/11 đến 1/12 năm 2023 (01/12/2023 8:54 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 25/11 đến 27/11 năm 2023(27/11/2023 8:59 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 3/11 đến 8/11 năm 2023(08/11/2023 9:22 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 28/10 đến 31/10 năm 2023(01/11/2023 9:20 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 21/10 đến 24/10 năm 2023(25/10/2023 9:34 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngay 11/10 đến 13/10 năm 2023(24/10/2023 5:47 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 14/10 đến 17/10 năm 2023 (17/10/2023 9:22 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngay 14/10 đến 17/10 năm 2023 (17/10/2023 2:34 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngay 7/10 đến 10/10 năm 2023(11/10/2023 5:11 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 10 năm 2023(06/10/2023 10:50 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 10 năm 2023(04/10/2023 4:02 CH)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023(31/08/2023 2:12 SA)

  Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023(25/08/2023 5:33 CH)

  << < 1 2 3 4 5  ... > >> 
  Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn zona thần kinh
  °
  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  338 người đã bình chọn