VPUB - Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy

Update 05 - 07 - 2023
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy (CNMT) và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”, vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện nhận thuốc methadone nhiều ngày tại Cơ sở Điều trị methadone Noong Bua.

Dự án có mục tiêu chung là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng ngừa, cai nghiện và quản lý sau CNMT; tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng ngừa nghiện ma túy, CNMT và quản lý sau CNMT, giảm tác hại của sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, hạn chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Tiểu dự án 1 - Nâng cao hiệu quả công tác CNMT, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau CNMT có mục tiêu: Trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá và được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, CNMT thích hợp và người sau CNMT được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; Trên 80% cán bộ tại địa phương làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; Xây dựng và triển khai ít nhất 1 mô hình CNMT và quản lý sau CNMT hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; 100% cơ sở CNMT công lập, các Trung tâm Y tế cấp huyện cung cấp dịch vụ CNMT tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được rà soát, kiện toàn hoặc có giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân sự đạt tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 116 ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về CNMT và quản lý sau CNMT; 100% số người tham gia điều trị, CNMT được tư vấn học nghề, tìm việc làm và phấn đấu 50% người cai nghiện tại cơ sở CNMT tỉnh được học nghề dưới hình thức truyền nghề; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ CNMT; quản lý người CNMT, người sau CNMT; đào tạo trực tuyến; báo cáo trực tuyến; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực CNMT, quản lý sau CNMT góp phần phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử; Thực hiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác CNMT và quản lý sau CNMT.

Nội dung hoạt động gồm: Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức là lãnh đạo, người làm chuyên trách về CNMT, quản lý sau cai và viên chức, người lao động tại cơ sở CNMT; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ CNMT tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Xây dựng và triển khai các mô hình CNMT, quản lý sau CNMT; Nghiên cứu, hướng dẫn đổi mới hoạt động hỗ trợ’ đào tạo nghề cho người nghiện ma túy; Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự đối với cơ sở CNMT công lập; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ CNMT tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ CNMT, đường dây nóng tư vấn CNMT; Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CNMT và quản lý sau CNMT; Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác CNMT và quản lý sau cai.

Tiểu dự án 2 - Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy đề ra mục tiêu: 100% người dân được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức về ma túy, nghiện ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp; Trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng.

Nội dung hoạt động: Triển khai tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; Tuyên truyền, phổ biến; tư vấn, giáo dục về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; Đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; Áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma túy.

Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh, đơn vị có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện Dự án; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về ma túy, điều trị CNMT cho người làm công tác cai nghiện tại cơ sở CNMT; tại gia đình và cộng đồng./.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán 2024 (12/01/2024 4:14 SA)

  VPUB - Triển khai Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y...(28/11/2023 9:57 CH)

  VPUB - Lễ Phát động Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo...(28/11/2023 8:56 CH)

  VPUB - Điện Biên triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa...(28/11/2023 5:53 CH)

  VPUB - Tăng cường quản lý an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ(26/10/2023 4:41 CH)

  VPUB - Tiếp nhận viện trợ 10 lọ huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ(09/10/2023 4:35 CH)

  VPUB - Tiếp nhận gần 2,5 tỉ đồng thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó...(09/10/2023 4:10 CH)

  VPUB - Hơn 526 triệu đồng tài trợ thực hiện Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học tại...(04/10/2023 9:02 CH)

  VPUB - Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(27/09/2023 10:10 CH)

  VPUB - Triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn tỉnh(13/09/2023 9:27 CH)

  VPUB - Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu(12/09/2023 10:35 CH)

  VPUB - Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh(11/09/2023 3:32 CH)

  VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(07/09/2023 9:29 CH)

  VPUB - Tăng cường thực hiện công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 -...(30/08/2023 5:48 CH)

  VPUB - Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh(21/08/2023 9:46 CH)

  VPUB - Năm học 2023 - 2024, các cấp học Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường...(07/08/2023 4:57 CH)

  VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh(05/07/2023 10:57 CH)

  VPUB - Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm...(05/07/2023 10:12 CH)

  VPUB - Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công...(05/07/2023 3:06 CH)

  VPUB - Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động...(04/07/2023 10:16 CH)

  << < 1 2 3 4 5  ... > >> 
  Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn zona thần kinh
  °
  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  338 người đã bình chọn