VPUB - Tăng cường thực hiện công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

Update 30 - 08 - 2023
100%

Dienbien.gov.vn - Để phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; UBND tỉnh đã ban hành công văn về Tăng cường thực hiện công tác phát triển BHYT HSSV năm học 2023 - 2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023 - 2024. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời phối hợp với các cơ sở giáo dục hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai công tác BHYT HSSV trong năm học 2023 - 2024. Tiếp tục triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm VssID-BHXH, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế thẻ BHYT giấy khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT HSSV qua đó nhân cao nhận thức của Nhân dân về BHYT, giúp cho cha mẹ HSSV, HSSV hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của bản thân khi tham gia BHYT, từ đó chủ động tham gia BHYT HSSV. Thực hiện chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đúng theo quy định, đảm bảo quyền lợi của của HSSV khi tham gia BHYT được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu ngay tại trường học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới HSSV về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, phấn đấu 100% HSSV thuộc đối tượng tham gia BHYT trong năm học 2023-2024. Phối hợp với các sở ngành có liên quan từng bước kiện toàn hệ thống y tế học đường, đáp ứng hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của HSSV ngay tại cơ sở giáo dục. Thực hiện kiểm tra giám sát công tác BHYT cho HSSV tại các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương hỗ trợ, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn việc sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo các cơ sở y tế ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với các cơ sở giáo dục chưa có nhân viên y tế trường học, đảm bảo quyền lợi cho HSSV tham gia BHYT theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho HSSV khi khám chữa bệnh BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến các chính sách pháp luật về BHYT như: Ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng. Việc tham gia BHYT là quyền và trách nhiệm của mỗi HSSV. Kết quả tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV (công tác chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho HSSV trong năm học 2022-2023 và 8 tháng đầu năm 2023, trong đó, thông tin cụ thể về nhóm HSSV được chi trả chi phí khám chữa bệnh cao (có ví dụ cụ thể); HSSV được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường bằng nguồn chi từ quỹ BHYT. Truyền thông ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng VssID - BHXH số, như: HSSV có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để khám chữa bệnh; HSSV sử dụng ứng dụng để nắm bắt thông tin và giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT; người giám hộ (cha, mẹ học sinh) có thể cài đặt ứng dụng cho học sinh dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân. Truyền thông lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”, các kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV; vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; vận động để mỗi HSSV là một tuyên truyền viên về BHYT; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh: Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về BHYT HSSV; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn không tiếp tục được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH triển khai và hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID cho HSSV; tổ chức thực hiện công tác y tế tại trường học, quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục theo đúng quy định.   Phối hợp với BHXH tỉnh lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT đến HSSV; lồng ghép truyền thông chính sách BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội sinh viên của nhà trường, chú trọng truyền thông vận động đối với nhóm sinh viên không tiếp tục được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, sinh viên cuối khóa sắp ra trường và tham gia thị trường lao động.

UBND các huyện, thị, thành phố đặc biệt là các địa phương chưa đạt tỉ lệ 100% HS tham gia BHYT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn vận động học sinh, cha mẹ học sinh tham gia BHYT cho học sinh theo quy định của Luật BHYT phấn đấu đạt 100%. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT cho học sinh trên địa bàn./.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Triển khai Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y...(28/11/2023 9:57 CH)

  VPUB - Lễ Phát động Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo...(28/11/2023 8:56 CH)

  VPUB - Điện Biên triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa...(28/11/2023 5:53 CH)

  VPUB - Tiếp nhận viện trợ 10 lọ huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ(09/10/2023 4:35 CH)

  VPUB - Tiếp nhận gần 2,5 tỉ đồng thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó...(09/10/2023 4:10 CH)

  VPUB - Hơn 526 triệu đồng tài trợ thực hiện Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học tại...(04/10/2023 9:02 CH)

  VPUB - Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(27/09/2023 10:10 CH)

  VPUB - Triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn tỉnh(13/09/2023 9:27 CH)

  VPUB - Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu(12/09/2023 10:35 CH)

  VPUB - Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh(11/09/2023 3:32 CH)

  VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(07/09/2023 9:29 CH)

  VPUB - Tăng cường thực hiện công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 -...(30/08/2023 5:48 CH)

  VPUB - Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh(21/08/2023 9:46 CH)

  VPUB - Năm học 2023 - 2024, các cấp học Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường...(07/08/2023 4:57 CH)

  VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh(05/07/2023 10:57 CH)

  VPUB - Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm...(05/07/2023 10:12 CH)

  VPUB - Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công...(05/07/2023 3:06 CH)

  VPUB - Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động...(04/07/2023 10:16 CH)

  VPUB - Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm...(04/07/2023 3:08 CH)

  VPUB - Tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm...(03/07/2023 11:20 CH)

  << < 1 2 3 4 5  ... > >> 
  Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn
  °
  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  313 người đã bình chọn