VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Update 07 - 09 - 2023
100%

Dienbien.gov.vn - Để đánh giá thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2024, làm cơ sở xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp đối với hộ dân; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân; đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các hộ dân trên địa bàn.

Đối tượng là toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, phường, thị trấn đang quản lý đến thời điểm rà soát trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố. Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo: Là những hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm rà soát (giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo có lý do theo quy định). Phạm vi rà soát tại 129 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố.

Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo Nghị định số 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24 ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Phương pháp rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát: Là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07 ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Lực lượng tham gia là Điều tra viên và Giám sát viên. Điều tra viên có trách nhiệm tham gia tập huấn trước khi thực hiện rà soát; Thực hiện ghi phiếu theo nguyên tắc phỏng vấn trực tiếp, không được bỏ sót đối tượng, không ghi sai hoặc bỏ sót những nội dung rà soát đã quy định trong phiếu; Bàn giao phiếu rà soát, biểu tổng hợp kết quả rà soát cho Ban Chỉ đạo cấp xã đúng thời hạn. Giám sát viên có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra quá trình ghi phiếu tại các địa bàn được phân công phụ trách; hướng dẫn điều tra viên thực hiện nhiệm vụ; giải quyết hoặc báo cáo với Ban Chỉ đạo các cấp về các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai rà soát.

Tiến độ thực hiện rà soát: Từ ngày 1 - 9/2023: Các cấp xây dựng Kế hoạch và triển khai kế hoạch rà soát; tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp. Từ ngày 15/9 - 31/10/2023: Cấp huyện, xã tiến hành rà soát; tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Từ ngày 1 - 15/11/2023: Cấp tỉnh, cấp huyện thành lập các tổ công tác kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát của cấp huyện, cấp xã (trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại).  Từ ngày 16/11 - 30/11/2023 Cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả chính thức về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo các Mẫu biểu trước ngày 30/11/2023; Gửi Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các thành viên trước ngày 15/12/2023. Từ ngày 01/12 - 15/12/2023: Cấp tỉnh phê duyệt kết quả rà soát toàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông qua rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đến thời điểm cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2024 và các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Triển khai Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y...(28/11/2023 9:57 CH)

  VPUB - Lễ Phát động Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo...(28/11/2023 8:56 CH)

  VPUB - Điện Biên triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa...(28/11/2023 5:53 CH)

  VPUB - Tiếp nhận viện trợ 10 lọ huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ(09/10/2023 4:35 CH)

  VPUB - Tiếp nhận gần 2,5 tỉ đồng thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó...(09/10/2023 4:10 CH)

  VPUB - Hơn 526 triệu đồng tài trợ thực hiện Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học tại...(04/10/2023 9:02 CH)

  VPUB - Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(27/09/2023 10:10 CH)

  VPUB - Triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn tỉnh(13/09/2023 9:27 CH)

  VPUB - Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu(12/09/2023 10:35 CH)

  VPUB - Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh(11/09/2023 3:32 CH)

  VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(07/09/2023 9:29 CH)

  VPUB - Tăng cường thực hiện công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 -...(30/08/2023 5:48 CH)

  VPUB - Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh(21/08/2023 9:46 CH)

  VPUB - Năm học 2023 - 2024, các cấp học Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường...(07/08/2023 4:57 CH)

  VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh(05/07/2023 10:57 CH)

  VPUB - Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm...(05/07/2023 10:12 CH)

  VPUB - Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công...(05/07/2023 3:06 CH)

  VPUB - Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động...(04/07/2023 10:16 CH)

  VPUB - Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm...(04/07/2023 3:08 CH)

  VPUB - Tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm...(03/07/2023 11:20 CH)

  << < 1 2 3 4 5  ... > >> 
  Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn
  °
  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  313 người đã bình chọn