VPUB - Khai mạc phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (lần 2)

Update 17 - 11 - 2023
100%

Dienbien.gov.vn - Sáng nay (17/11), UBND tỉnh khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 2). Các đồng chí: Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp.

Theo đó, tại phiên họp lần này, UBND tỉnh sẽ thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024 - 2026.

Đồng thời, xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình: Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về một số nội dung và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều trị ngoại trú cho cán bộ trong diện quản lý, chế độ hội chẩn; chế độ thăm hỏi đối với số chức danh cán bộ của tỉnh. Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí.

Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị của HĐND quyết Quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh). Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo và lực lượng tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về tôn giáo. Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 396/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên (04 Nghị quyết: Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp lần này, đại biểu sẽ tập trung thảo luận, xem xét cho ý kiến vào 21 nội dung, đây là những nội dung quan trọng sẽ trình tại phiên họp Thường kỳ HĐND tỉnh cuối năm. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đặc biệt là các địa phương, tập trung nghiên cứu đánh giá khách quan, cụ thể của các nhóm vấn đề, nhất là nhóm nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề ngân sách; việc ban hành, thay thế các chính sách liên quan đến Chương trình MTQG...

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 2) diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 17/11 đến hết sáng 19/11). Nội dung phiên họp sẽ được Cổng thông tin điện tử tỉnh (dienbien.gov.vn) tiếp tục cập nhật./.

Tuyết Anh

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải dâng hương Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện...(02/12/2023 11:56 CH)

  VPUB - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thực địa Cảng Hàng không Điện Biên(02/12/2023 10:33 CH)

  VPUB - Sân bay Điện Biên mở cửa trở lại, đón chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh(02/12/2023 4:04 CH)

  VPUB - Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023 sẽ diễn ra...(02/12/2023 3:54 CH)

  VPUB - Cảng hàng không Điện Biên sẵn sàng khai thác trở lại(01/12/2023 11:50 CH)

  VPUB - Hơn 1.600 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng thành phố Điện Biên Phủ lần thứ XIV(01/12/2023 10:56 CH)

  VPUB – Điện Biên hoàn thành hơn 3.820 nhà đại đoàn kết (01/12/2023 4:07 CH)

  VPUB - Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên gặp mặt báo cáo kết quả Liên hoan Tiếng hát Người cao...(30/11/2023 11:40 CH)

  VPUB - Công đoàn Viên chức tỉnh thăm hỏi, tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn(30/11/2023 11:11 CH)

  VPUB - Mường Lay đăng cai Giải dù lượn Quốc gia lần thứ IV(30/11/2023 6:06 CH)

  VPUB - Nông dân Điện Biên đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi (28/11/2023 11:23 CH)

  VPUB - Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Điện Biên"(28/11/2023 10:59 CH)

  VPUB - Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở(28/11/2023 10:41 CH)

  VPUB – Lễ gắn biển Công trình “Đài dẫn đường DVOR/DME Điện Biên mới”(27/11/2023 10:10 CH)

  VPUB – Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2023(27/11/2023 6:30 CH)

  VPUB - Nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri(27/11/2023 6:19 CH)

  VPUB - Dấu ấn Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, năm 2023(24/11/2023 11:47 CH)

  VPUB - Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 2(24/11/2023 11:34 CH)

  VPUB - Đảm bảo quyền lợi khách hàng khi thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ(24/11/2023 11:29 CH)

  VPUB - Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW...(24/11/2023 5:33 CH)

  << < 1 2 3 4 5  ... > >> 
  Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn
  °
  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  313 người đã bình chọn