Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
417 người đã bình chọn
456 người đang online

Các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

100%

Sùng A Hồng                                   Nguyễn Quang Hưng                             Hoàng Hải

(Giám đốc Công an tỉnh)          (Chánh Văn phòng UBND tỉnh)       (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS)

Nguyễn Thành Phong                     Phạm Việt Dũng                             Trần Thanh Nghị

(Giám đốc Sở Xây dựng)             (Giám đốc Sở VH-TT-DL)          (Giám đốc Sở LĐ-TB-XH)

Triệu Đình Thành                              Bùi Châu Tuấn                          Hà Quang Trung

(Giám đốc Sở Y tế)                        (Giám đốc Sở TN và MT)           (Giám đốc Sở Tài chính)

Hà Văn Quân                                 Phan Văn Thống                             Hoàng Tiến Dũng

(Giám đốc Sở NNPTNT)                (Chánh Thanh tra tỉnh)               (Giám đốc Sở KH và ĐT)

Lê Hữu Khang                                  Lò Văn Thoạn                              Nguyễn Công Sơn

(Giám đốc Sở Nội vụ)                  (Trưởng Ban dân tộc)                  (Giám đốc Sở Ngoại vụ)

Nguyễn Đình Giang                         Nguyễn Ngọc Kỷ                           Nguyễn Sỹ Quân

(Giám đốc Sở Giao thông)              (Giám đốc Sở TT - TT)                  (Giáo đốc Sở GD-ĐT)

Nguyễn Văn An                                      Nguyễn Văn Tưởng                              

(Giám đốc Sở KHCN)                          (Giám đốc Sở Công thương)                   

 

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°