Các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

100%

Nguyễn Văn An                                                    Hoàng Tiến Dũng                                                    Phạm Việt Dũng

(Giám đốc Sở KHCN)                                         (Giám đốc Sở KH và ĐT)                                  (Giám đốc Sở VH-TT-DL) 

Giàng A Dình                                                    Nguyễn Đình Giang                                               Nguyễn Quang Hưng

(Ban Dân tộc tỉnh)                                       (Giám đốc Sở Giao thông)                                (Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

Sùng A Hồng                                                                Hoàng Hải                                                             Lê Hữu Khang

(Giám đốc Công an tỉnh)                                         (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS)                               (Giám đốc Sở Nội vụ)

 

Nguyễn Ngọc Kỷ                                                Nguyễn Văn Kiên                                                Nguyễn Thành Phong

(Giám đốc Sở TT - TT)                                         (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)                (Giám đốc Sở Xây dựng)

Hà Văn Quân                                                              Phạm Đình Quế                                           Nguyễn Thanh Sơn

(Giám đốc Sở NNPTNT)                                        (Giám đốc Sở Tư pháp)                     (Giám đốc Sở Lao động TBXH)

Nguyễn Công Sơn                                                    Hà Quang Trung                                                     Bùi Châu Tuấn

(Giám đốc Sở Ngoại vụ)                                          (Giám đốc Sở Tài chính)                             (Giám đốc Sở TN và MT)

Nguyễn Văn Tưởng                                                               Phan Văn Thống                              

(Giám đốc Sở Công thương)                                                  (Chánh Thanh tra tỉnh)                 

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°