VPUB – UBND tỉnh lấy ý kiến về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, tổ dân phố

Dienbien.gov.vn – Chiều nay (2/8), phiên họp UBND tỉnh tháng 8, tiếp tục lấy ý kiến về việc sáp nhập, đổi tên thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng và Tờ trình đề nghị ban hành quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.648 thôn, bản, đội, tổ dân phố. Dự kiến sắp xếp, sáp nhập 241 thôn, bản, đội, tổ dân phố của 8 huyện, thị, thành phố còn lại; giảm được 123 thôn, bản, đội, tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện đề án, toàn tỉnh có 1.525 thôn, bản, đội, tổ dân phố; giảm được 288 thôn, bản, đội, tổ dân phố.

Đề án sắp xếp thôn, bản, đội, tổ dân phố trên toàn tỉnh cơ bản thực hiện đúng chủ trương của Trung ương, tỉnh gắn với việc thực hiện tốt của từng địa phương, có tính đến các yếu tố như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tôn giáo, an ninh quốc phòng và ổn định phát triển lâu dài; vừa đạt được mục tiêu sắp xếp, giảm được số lượng thôn, bản; thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước và nhân dân đồng tình ủng hộ. Quy trình, thủ tục được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định từ việc lấy ý kiến của cử tri đến HĐND tỉnh cấp cơ sở, thông qua cấp ủy, chính quyền từ địa phương đến cơ sở.

Cho ý kiến vào việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, đội, tổ dân phố, cơ bản đại biểu thống nhất với nội dung mà Sở Nội vụ tổng hợp trình tại phiên họp, trong đó đề án đã nêu được sự cần thiết, tiêu chí sáp nhập của từng huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị Sở Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, đề án cần làm rõ hơn một số yếu tố: Văn hóa, địa lý, đặc trưng thôn, bản đặc thù; vấn đề quy trình thủ tục từ cấp cơ sở...

Về Tờ trình đề nghị ban hành quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm bình đẳng về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh không có thẻ bảo hiểm ý tế trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, thúc đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm ý tế toàn dân.

Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh đối với Bệnh viện hạng I là 37.000 nghìn, Bệnh viện hạng II là 33.000 nghìn, Bệnh viện hạng III là 29.000 nghìn, Bệnh viện hạng IV là 26.000 nghìn và trạm y tế xã 26.000 nghìn. Đối với việc hội chẩn để xác định ca bệnh khó là 200.000 nghìn, khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 145.000 nghìn; khám sức khỏe lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X- quang) 145.000 nghìn; khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X- quang) là 420.000 nghìn...

Đối với nội dung này, đại biểu đồng tình với dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghi quyết  của HĐND do Sở Y tế soạn thảo, đặc biệt là vấn đề đơn giá đối với các dịch vụ được áp dụng đúng theo thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và đề nghị Sở Y tế cần sắp xếp lại một số câu từ, căn cứ theo đúng trình tự thể thức.

Tuyết Anh