VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Dienbien.gov.vn - Chiều 12/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp, các phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác, đạt nhiều kết quả tích cực. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành 348 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các địa phương ban hành 1.293 văn bản QPPL cấp tỉnh, 391 văn bản QPPL cấp huyện và 1.758 văn bản QPPL cấp xã. Tại các địa phương đã tổ chức 716.682 cuộc tuyên truyền pháp luật (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2018) cho hơn 37,8 triệu lượt người. Cả nước tiếp nhận 64.838 vụ việc hòa giải, trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt 80,7%; thực hiện 16.345 vụ việc trợ giúp pháp lý. Bộ Tư pháp đã mở rộng triển khai Hệ thống thông tin đăng ký tại 51 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, hiện tại đã ghi nhận 7.944.126 hồ sơ đăng ký hộ tịch.

Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu đã trình bày tham luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động trong các công tác xây dựng pháp luật, hoạt động hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, quản lý nhà nước về nuôi con nuôi tại các địa phương…

6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác theo các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả ngành Tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành tư pháp cần tập trung phát huy vai trò của người đứng đầu tại các đơn vị, địa phương; chú trọng công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh đến năm 2020; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực hành chính tư pháp…/.

Trần Hà