VPUB - Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Dienbien.gov.vn - Sáng 12/7, Sở tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp, các phòng Tư pháp cấp huyện, tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tư pháp của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát các Chương trình kế hoạch công tác của ngành năm 2019. Theo đó, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp; chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát nâng lên, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, toàn tỉnh tổ chức được 7.656 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho trên 516 nghìn lượt người tham dự; 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 229 lượt người tham dự; phát miễn phí trên 206 nghìn bản tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật…

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng Tư pháp cấp huyện và tổ chức bổ trợ tư pháp đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký hộ tịch, theo dõi thi hành pháp luật…và tập trung đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai hoàn thiện thể chế pháp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trong công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, giao dịch bảo đảm nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tư pháp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện, xã đảm bảo theo quy định…/.

Trần Hà