VPUB - Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

Dienbien.gov.vn - Sáu tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo; Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của tỉnh, với việc tổ chức kỷ niệm 3 ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động và sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội Điện Biên 6 tháng đầu năm nay đạt được những kết quả quan trọng.

Điển hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) 6 tháng năm 2019 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 5.214,25 tỷ đồng, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm trước (5,37% theo Thông báo của TCTK); trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.067,63 tỷ đồng, tăng 2,95%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.010,47 tỷ đồng, tăng 8,78%; khu vực dịch vụ đạt 2.918,79 tỷ đồng, tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 20,95%, giảm 0,99%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 18,71%, tăng 0,52%, khu vực dịch vụ chiếm 56,17%, tăng 0,61%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 4.945,65 tỷ đồng, đạt 41,8% so với kế hoạch và tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 là 4.986 tỷ đồng, đạt 54,34% dự toán.

Tiếp đến giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 6 tháng năm 2019 đạt 1.350,9 tỷ đồng, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 44% so với kế hoạch. giải quyết việc làm mới cho 5.008 lao động, đạt 57,9% kế hoạch năm, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước; tuyển mới đào tạo nghề cho 4.162 lao động, đạt 52,0% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu lao động 26 người, tăng 03 người so với cùng kỳ năm trước; đưa 608 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ngoại tỉnh, giảm 152 người so với cùng kỳ năm trước.  Các chính sách xã hội như trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội được tiếp tục được quan tâm thực hiện…

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, đại biểu Nhữ Văn Quảng – Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh chia sẻ: Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay có nhiều khởi sắc, điển hình như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều tiến bộ (đạt 47,2% kế hoạch tăng 20,5% so cùng kỳ năm 2018, cao hơn kết quả giải ngân bình quân của cả nước). Việc thu hút đầu tư mở ra nhiều triển vọng, đặc biệt từ đầu năm đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 834 tỷ đồng. Có 4 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 88,6 tỷ đồng. Đến nay đã có 183 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 27 nghìn tỷ đồng; tiếp tục vận động xúc tiến, tạo điều kiện để các tập đoàn lớn như FLC, Vingroup, VietJet.... khảo sát, đề xuất đầu tư một số dự án lớn và tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, bằng việc Điện Biên đã tổ chức thành công các sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang , Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và các hoạt động chào mừng 3 ngày lễ lớn của tỉnh (110 năm ngày thành lập tỉnh; 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) nên lượng du khách đến Điện Biên đã tăng cao, dự ước đã đón trên 586,1 ngàn lượt khách, đạt 70,6% so với kế hoạch năm, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 855,8 tỷ đồng, đạt 62,9% so với kế hoạch năm, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018…

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (18 xã đạt chuẩn, 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM); bình quân số tiêu chí đạt/xã là 8,6 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từng bước ghi nhận sự chuyển mình rõ nét về mô hình và tính hiệu quả, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển diện tích cây Mắc ca trên địa bàn đối với các dự án được tỉnh cho chủ trương...

Tuyết Anh