VPUB - Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở

Dienbien.gov.vn - Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc, phục vụ việc đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Đồng thời, là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1/4 đến ngày 25/4/2019.

Theo kết quả sơ bộ, tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số: nam  47.881.061 người (chiếm 49,8%); nữ 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 2009 (1,18%/năm).

Theo đó, cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Tỷ lệ tăng số hộ bình quân năm là 1,8%/năm trong giai đoạn 2009 - 2019, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999 - 2009. Đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương khẳng đinh: Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối với vấn đề dân số toàn cầu. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh truyền thông, vận động nhân dân tham gia Tổng điều tra, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ thông tin trong thu thập, đánh giá, đảm bảo tính xác thực của số liệu và kết quả chính thức cuộc tổng điều tra sẽ công bố vào ngày dân số Việt Nam 26/12/2019./.

Trần Hà