VPUB – Đại biểu HĐND tỉnh bước vào phiên chất vấn tại hội trường

Dienbien.gov.vn – Chiều nay (9/7), kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, tiếp tục bước vào phiên chất vấn tại hội trường với các vấn đề mà cử tri, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm từ đầu nhiệm kỳ đến nay như: Nhóm vấn đề nhà ở với người có công; vấn đề quyết toán vốn đầu tư các công trình; việc quản lý sử dụng đất di tích lịch sử; việc chi trả dịch vụ môi trường rừng; vấn đề cấp đất khu TĐC Nậm Chim, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ…

Chủ tọa điều hành phiên chất vấn.

Bước vào phiên chất vấn, đại biểu Lưu Trọng Lư, có câu hỏi chất vấn lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng một số đơn vị liên quan: Được biết trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt lĩnh vực đầu tư công. Tuy nhiên trong báo cáo UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế trong đầu tư công, theo đó tính đến 20/6, qua kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh còn 40 dự án chậm tiến độ, 384 dự án chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Trong đó, 211 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện, thị xã, thành phố. Đây chính là nguyên nhân việc giải ngân gắn với nộp thuế của doanh nghiệp đại diện chủ đầu tư chậm, giảm nguồn thu của tỉnh. Đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong triển khai các dự án có nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước, xác định giải pháp khắc phục? thời hạn hoàn thành?

Đồng chí Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính giải trình nội dung chất vấn của đại biểu Lưu Trọng Lư.

Đối với chất vấn của đại biểu Lưu Trọng Lư đã được lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trả lời cụ thể, thỏa đáng tại phiên chất vấn.

Liên quan đến nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng, đại biểu Chang Thị Dung (tổ đại biểu huyện Mường Nhé) có câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh như sau: Hàng năm Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là cộng đồng và hộ gia đình đã nhận khoán. Vấn đề cử tri quan tâm là một số nơi khi chủ rừng của cộng đồng bản chi trả cho người dân còn bất cập có năm chia theo hộ, có năm chia theo nhân khẩu, những gia đình ít người muốn chia theo hộ, vì họ cho rằng thực tế khi đi bảo vệ rừng mỗi hộ chỉ tham gia một người. Nếu chia theo nhân khẩu những hộ ít sẽ sinh thêm con để được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng nhiều hơn. Trước suy nghĩ và thực trạng xảy ra như vậy, với vai trò là người đứng đầu trong quản lý về bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, đồng chí có suy nghĩ gì về báo động gia tăng dân số (trong thời gian tới nếu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo nhân khẩu). Theo đồng chí việc thực hiện chia như vậy có đúng chính sách không? Sở đã có hướng dẫn cách chi trả dịch vụ môi trường rừng chưa? Trách nhiệm thuộc về ai? Giải pháp khắc phục như thế nào?

Đại biểu HĐND tỉnh Chang Thị Dung chất vấn nội dung liên quan đến chi trả DVMTR.

Trả lời về vấn đề đại biểu nêu, đồng chí Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 70, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, đó là chủ rừng là cộng đồng dân cư được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống, nghĩa là chủ rừng là cộng đồng có quyền quyết định sử dụng số tiền này theo sự đồng thuận, thống nhất của cả cộng đồng, đảm bảo quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng được giao và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc sử dụng tiền do cộng đồng tự quyết định là đúng quy định. Hiện nay, qua kiểm tra, giám sát đa số các chủ rừng chia theo hộ gia đình và theo công tuần tra quản lý bảo vệ rừng của các hộ trong cộng đồng. Một số ít cộng đồng chia tiền dịch vụ môi trường rừng theo nhân khẩu, vì các cộng đồng chia tiền như vậy là không sai quy định. Tuy nhiên việc chia như vậy chưa phù hợp với tình hình thực tế, vì phải có công tác quản lý bảo vệ rừng mới được hưởng tiền DVMTR…

Đồng chí Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn nội dung liên quan đến chi trả DVMTR.

Đối với giải pháp trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn (Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng) tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, định hướng, hướng dẫn các chủ rừng là cộng đồng đang chia tiền DVMTR có hiệu quả. Bên cạnh đó, thông kê toàn bộ các chủ rừng là cộng đồng đang chia tiền DVMTR theo nhân khẩu để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ rừng sử dụng có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục kiến nghị Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền cho cộng đồng. Trên cơ sở đó sẽ ban hành hướng dẫn các chủ rừng trên địa bàn tỉnh quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả.

Đại biểu HĐND tỉnh dự phiên chất vấn.

Một số nội dung liên quan đến chính sách đời sống dân sinh của nhân dân được đại biểu HĐND tỉnh đề cập và chất vấn như: Việc thực hiện chính sách nhà ở với người có công; công tác quản lý sử dụng đất lịch sử và nhóm vấn đề liên quan đến hành lang an toàn đường bộ... đã được cơ quan chuyên môn trả lời thỏa đáng.

Ngày mai (10/7), đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường và thông qua các Nghị quyết.

Thông tin kỳ họp, Công thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục thông tin./.

 

Tuyết Anh