VPUB - Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh

Dienbien.gov.vn – Thực hiện Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động chăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chăn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bệnh Dịch tả lợn Châu phi lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc từ ngày 01/8/2018 đến ngày 25/8/2018 đã có 4 ổ dịch với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy gần 10.000 con.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay dịch bệnh gia súc, gia cầm mặc dù được kiểm soát tương đối tốt, nhưng nguy cơ phát sinh trong thời gian tới là rất cao, do thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm; nhiều loại mầm bệnh nguy hiểm vẫn tồn tại và lưu hành trên đàn gia súc, gia cầm; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh một số nơi đạt tỷ lệ thấp; các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm đặc biệt việc vận chuyển, hỗ trợ con giống thuộc các chương trình dự án.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức lấy mẫu giám sát, xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo, ứng phó dịch bệnh, trong đó có cơ sở cho việc lựa chọn các loại vắc xin phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai các chương trình tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ Thu đông năm 2018; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2018; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như tiêm phòng, phun phòng; thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về tình hình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu lợn, sản phẩm của lợn đến người chăn nuôi, ngành chăn nuôi; khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm của lợn nhập lậu, không có nguồn gốc./.

Ngọc Thủy