VPUB – Điện Biên tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị

Dienbien.gov.vn – Sáng 7/9, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chi Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị.

Báo cáo nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 5.538 vụ, gần 6.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ trên 227kg thuốc phiện, gần 6000kg hêroin, 106,04 ma túy tổng hợp, 61 khẩu súng và trên 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều loại tài sản, tang vật phạm pháp có giá trị khác.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về ma túy được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Các phong trào, chương trình, mô hình tổ chức vận động, quản lý, giáo dục, cai nghiện, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng, duy trì thực hiện ở nhiều địa phương, đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh tổ chức cai nghiện cho 16.909 người nghiện, trong đó có 53 người cai nghiện ma túy thành công, 16 người không tái sử dụng ma túy từ 1 đến 2 năm; 37 người không tái sử dụng ma túy từ 3 năm trở lên.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong việc kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn. Nhiều đường dây buôn bán ma túy có tính chất xuyên quốc gia với quy mô, số lượng ma túy lớn và các tụ điểm phức tạp về ma túy đã bị phát hiện, triệt phá; tội phạm ma túy và các tệ nạn ma túy cơ bản được kiềm chế, ngăn chặn…

Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy trong 10 năm qua cũng còn những hạn chế, khó khăn như: Lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy mỏng, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn phức tạp; hệ thống phát luật xử lý tội phạm ma túy chưa thống nhất, gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật trong xử lý tội phạm ma túy...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trọng tâm là Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, Kết luận số 95 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án tổng thể phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và những quy định của pháp; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, gắn với đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma tuý và tệ nạn ma tuý. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, thực hiện tốt công tác quản lý sau cai, từng bước giảm tỷ lệ tái nghiện. Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý với Lào và Trung Quốc, nhất là giữa các lực lượng chức năng của tỉnh với các lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Lào...

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị.

Tuyết Anh