Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

     Số: 04/TB -TA                                        Điện Biên Phủ, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Tòa soạn Báo Công ; Địa chỉ: 48A, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

             - Ban biên tập cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối Cao; Địa chỉ: 48, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

            - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam; địa chỉ: 58, phố Quán sứ, thành phố Hà Nội

            - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Tổ dân phố 20, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn vào Điều 384 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự đã thụ lý số: 05/2018/TLST-DS ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, về việc: “Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú "giữa:

1. Người yêu cầu: Bà Hà Thị Tám - Sinh năm 1966

Địa chỉ: số nhà 04, tổ dân phố 06, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Lê Thị Bình - Sinh năm 1962

Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: số nhà 87, Tổ dân phố 05, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nội dung thông báo:

“Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Bà Lê Thị Bình; Địa chỉ, số nhà 87, Tổ dân phố 05, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bỏ đi từ ngayf/10/2007 cho đến nay không không có tin tức gì. Hiện nay bà Lê Thị Bình ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 1 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Bà Hà Thị Tám - Sinh năm 1986; Địa chỉ: số nhà 04, tổ dân phố 06, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tuyên bố bà vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, bà Lê Thị Bình không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định”.

Trên đây là nội dung yêu cầu nhắn tin, Tòa án nhân dân thành phố rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận

Như kính gửi;

Lưu Hồ sơ.