Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 26/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị dạy học.

Lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục chia tay đồng chí Nguyễn Sỹ Quân.

Trong chương trình Hội nghị, ngành đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Sỹ Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân thực hiện sự điều động, phân công công tác của Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa từ ngày 1/1/2018.

Hội nghị nhất trí đánh giá: Học kỳ I năm học 2017-2018, toàn ngành triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhóm giải pháp chủ yếu một cách toàn diện, sâu sắc, cụ thể phù hợp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và thực tế của tỉnh. Cụ thể: Thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học; trình UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường tiếp tục tăng, đa số chỉ tiêu đều sát, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế. Bám sát kế hoạch dạy ngoại ngữ, từng bước mở rộng số trường, lớp, học sinh và đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở những địa phương, đơn vị đủ kiều kiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học. Tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường, thực hiện dân chủ trong trường học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc ký kết và thực hiện Đề án, kế hoạch hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, thiết bị, đồ dùng dạy học được bổ sung, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tập trung phát triển trường trung học phổ thông chuyên, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; xây dựng tiêu chí trường mầm non, phổ thông chất lượng cao, mở rộng liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc thực hiện 05 nhóm giải pháp có chuyển biển tốt, trong đó công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo không ngừng được tăng cường thông qua việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch, chính sách phát triển giáo dục; ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý chặt chẽ và triển khai hiệu quả hơn, đặc biệt là quản lý thu phí, lệ phí và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục; nhiều nội dung được chỉ đạo quản lý bài bản thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình tổ chức bếp ăn tập thể, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, hướng dẫn quy trình, thủ tục kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết để tổ chức dịch vụ Căng tin trong trường học. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được quan tâm, số lượng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng. Công tác truyền thông từng bước được đổi mới, thực hiện bài bản hơn.

Cũng tại Hội nghị sơ kết, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân hạn chế chung của ngành cũng như của từng đơn vị, địa phương cũng được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích kỹ để tìm giải pháp khắc phục. Những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, cơ sở giáo dục đã được lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở giải đáp cụ thể.

Sau 21 ý kiến phát biểu phát biểu của đại biểu, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kiên nhấn mạnh: Học kỳ II, toàn ngành tiếp tục thực hiện toàn diện, sâu sắc 09 nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhóm giải pháp cơ bản theo chỉ chị nhiệm vụ trọng tâm năm học; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 10/12/2016; đồng thời chuẩn bị các điều kiện thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018 (năm học 2018-2019) được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 09/12/2017; đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất tại Hội nghị. 

Nhân dịp năm mới 2018, thay mặt cho lãnh đạo ngành, đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành./.

Theo dienbien.edu.vn