VPUB – Điện Biên duy trì tính bền vững của chương trình thực hiện mục tiêu 90-90-90

Dienbien.gov.vn - Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Chính Phủ; Bộ Y tế, các Tổ chức Quốc tế, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả khả quan. Việc triển khai thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS bước đầu đã kìm chế được tốc độ lây lan của dịch HIV/AIDS; số ca nhiễm mới hàng năm đã giảm mạnh. Góp phần đảm bảo an sinh, xã hội trên địa bàn.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV trên địa bàn Điện Biên, diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua.

Từ tháng 10/2015 tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện mục tiêu 90-90-90. Cụ thể là 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, các ngành, các cấp triển khai quyết liệt các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện của một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, song UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 8/1/2015 về thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020, Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm Y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hàng năm hỗ trợ 6 tỷ đồng cho chương trình điều trị Methadone và hỗ trợ nguồn kinh phí đối ứng của các dự án phòng chống HIV//AIDS.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã kiện toàn, mở rộng các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Trong đó, chú trọng, ưu tiên các dịch vụ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyến xã, phường, thôn bản, vùng đồng bào dân tộc, khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS, tăng số lượng cán bộ y tế thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến, 100% cán bộ y tế được tập huấn. Đồng thời thực hiện tiếp cận - xét nghiệm - điều trị lưu động, kết nối điều trị. Triển khai toàn diện, có hiệu quả các hoạt động: Tiếp cận và xét nghiệm HIV không chuyên tại cộng đồng; tư vấn xét nghiệm HIV; đẩy mạnh công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; thực hiện tốt các chương trình điều trị Methadone, can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS. Triển khai, mở rộng nhiều mô hình mới về phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác Quốc tế để thu hút nguồn lực và kỹ thuật cho phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế trên địa bàn. 

Sau 2 năm (2015 - 2017)  thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS, tỉnh đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Số người nhiễm HIV được phát hiện đạt 71,2%, số người nhiễm được điều trị ARV đạt 70,7% và 73,5% số người nhiễm điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng vi rút. Qua đó, đã kìm chế được tốc độ lây lan của dịch HIV/AIDS; số ca nhiễm mới HIV hàng năm đã giảm mạnh. Cụ thể, năm 2017 là 256 người, giảm 80% so với năm 2010; tỷ lệ nhiễm HIV/ dân số năm 2017 là 0,59%, giảm 0,25% so với năm 2010 - thời kỳ đỉnh dịch. Cũng trong 2 năm, gần 72 nghìn lượt đối tượng nguy cơ cao được tiếp cận, trung bình mỗi người thuộc nhóm nguy cơ cao được tiếp cận 5 lần/2 năm; xét nghiệm cho hơn 107 nghìn lượt người, trong đó phát hiện 850 người nhiễm mới. Tính đến 30/9 năm nay, 90% người nhiễm HIV đang được điều trị đã có thẻ Bảo hiểm y tế. Việc thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 đạt kết quả khá: Số người nhiễm HIV được phát hiện đạt 71,2%; số người nhiễm được điều trị ARV đạt 70,7% và 73,5% số người nhiễm điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng vi rút. Bước đầu góp phần kìm chế tốc độ lây lan của dịch HIV/AIDS trong cộng đồng.

Tuy nhiên dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn diễn biến phức tạp và tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Trong điều kiện các nguồn kinh phí quốc tế tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS đang bị cắt giảm nhanh. 

Theo ông Triệu Đình Thành - Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Để tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu 90-90-90 về phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Năm 2018, tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90. Trong đó ưu tiên các hoạt động tăng cường tìm kiếm ca mới trong mạng lưới đối tượng nguy cơ cao; tìm kiếm ca cũ để kết nối điều trị qua cán bộ y tế xã, thôn; củng cố liên kết cộng đồng - cơ sở điều trị; triển khai các đợt tiếp cận, tư vấn xét nghiệm và điều trị ARV lưu động; mở rộng phòng xét nghiệm sàng lọc tại xã; đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến y tế cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV, cải thiện việc kết nối/chuyển gửi khách hàng đến cơ sở chăm sóc điều trị”./.

Bài, ảnh: Thanh Tâm