VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 là: KINH DOANH LÀNH MẠNH - TIÊU DÙNG BỀN VỮNG. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong cả năm. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 được tổ chức trong tháng 3/2018.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 bao gồm các hoạt động phổ biến tuyên truyền các văn bản pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các chủ đề liên quan tới quyền được an toàn của người tiêu dùng;  tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng...

Kế hoạch cũng nêu rõ, đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 bằng nhiều hình thức, cụ thể: Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng; Chủ động triển khai nội dung Ngày Quyền của người tiêu dùng và quyền được an toàn của người tiêu dùng đến toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp; Treo băng rôn, khẩu hiệu tại vị trí dễ quan sát của đơn vị với nội dung: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ doanh nghiệp chân chính; Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường; Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Phạm Hà (B/T)