VPUB - Công khai Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

Tải file văn bản tại đây