Thi xã Mường Lay

Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, Vị trí địa lý, Dân số lao dộng

1. Lịch sử hình thành

Thị xã Mường Lay (thị xã Lai Châu) được thành lập ngày 08 tháng 10 năm 1971 theo Quyết định 189/CP của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, là một thị xã tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Lai Châu cũ. Tháng 6 năm 1990 sau trận lũ lịch sử Trung ương có chủ trương chuyển tỉnh lỵ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Năm 1995 công việc chuyển các cơ quan tỉnh lỵ về Điện Biên Phủ được hoàn tất, từ đó thị xã Lai Châu là đơn vị hành chính thuộc tỉnh Lai Châu.
Ngày 01/01/2004 thực hiện Nghị quyết Quốc hội chia tách tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Thị xã Lai Châu cũng bị chia tách làm 2 phần: phường Lê Lợi thuộc tỉnh Lai Châu mới; phường Na Lay và Sông Đà thuộc tỉnh Điện Biên, song thị xã Lai Châu vẫn tồn tại là một thị xã, 1 đơn vị hành chính thuộc tỉnh Điện Biên với diện tích tự nhiên là 11.287,36 ha
Thực hiện Nghị định số 25/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay và huyện Mường Lay thành huyện Mường Chà. Thị xã tiếp nhận thêm xã Lay Nưa; đến nay đơn vị hành chính trực thuộc thị xã bao gồm: phường Na Lay, phường Sông Đà và xã Lay Nưa với 54 tổ dân phố, bản.
Thực hiện Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Sơn La, thị xã Mường Lay nằm trong vùng DD-TĐC thủy điện Sơn la.

2. Vị trí địa lý, dân số lao động:

Thị xã Mường Lay nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, các phía còn lại giáp với huyện Mường Chà. Là nơi hợp lưu của sông Nậm Na, suối Nậm Lay và sông Đà, là thị xã có tiềm năng phát triển thuận lợi về giao thông đi các nơi trong và ngoài tỉnh. Có khí hậu ôn hòa và vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ khu vực của tỉnh
Tổng dân số trên địa bàn thị xã tính đến thời điểm tháng 31/12/2008 là 14.859 người. Trong đó dân số trong độ tuổi lao động 89.915 người; số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm 2008 là 289 người; tổng số lao động qua đào tạo 2.005 người.