Sở, Ban, Ngành

100%

Văn phòng UBND Tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: số 851, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điệnthoại:0230.3827726 - 0230.3827319;Email:portal@dienbien.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: phố 9, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.825.409 Fax: 0230.825.944 Email : bbt@dienbiendpi.gov.vn

Sở Tài chính

Địa chỉ: tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3825929; Email: sotc@dienbien.gov.vn

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Địa chỉ: tổ 1, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại thường trực: 0230.3826.184; Email: nndienbien@gmail.com

Sở Xây dựng

Địa chỉ: tổ 9, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại : 023.825805 - Fax: 023.825995 Email : sxddienbien@gmail.com

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 315 - đường Võ Nguyên Giáp, P. Him Lam, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3810.093 Fax: 0230.381.0291

Sở Tư pháp

Địa chỉ: tổ 28, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3825.336

Sở Công thương

Địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, P. Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ

Điện thoại: Đang cập nhật - Fax: Đang cập nhật Email: stmdldienbien@vtic.vn

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Địa chỉ: phố 4, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3829190 - Fax :0230.3829000 - Email : svhttdldienbien@gmail.com

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: số 867, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại (văn thư): 02303 3824.980    FAX: 0230.3 828 898

* Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: số 886, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3825770 Fax: 0230.3825687

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: phố 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230. 3835. 666 - Fax: 0230. 3835. 669 - Email: dic@dic.gov.vn

Sở Y tế

Địa chỉ: số 48, tổ 25, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3825276 - Fax: 0230.3832.121; Email: soyte@soytedienbien.gov.vn

Sở Nội vụ

 

Địa chỉ: số 841, đường Võ Nguyên Giáp, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230. 3831. 086 - Fax: 0230. 3825. 269 - Email: vpsnvdb@gmail.com

* Sở Giao thông - Vận tải

 

Địa chỉ: Phường Thanh Bình- TP Điện Biên Phủ

Điện thoại: 023.824.708

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

Địa chỉ: tổ 17, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại : 0230.3825310 Fax :0230.3824227 Email :sld@dienbien.gov.vn. 

* Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: tổ 17, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 02303825554 - Fax: 02303 826513

* Thanh tra tỉnh

 

Địa chỉ: Số 938 đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230. 382 5975 – 0230. 382 6211

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: số 829, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 13, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: (0230) 3835300 ; (0230) 3825357 - Fax: (0230) 3824035

Cục thuế Điện Biên

 

Địa chỉ: 825, tổ 14, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 023.03825465. Fax: 023.03825462

* Cục Thống kê Điện Biên

 

Địa chỉ: 843, tổ 17, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3 825 423- 3 826 222

* Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 7, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230.3829703  Fax: 0230.3829703/ 0230 3507887

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°