UBND tỉnh đương nhiệm

100%

MÙA A SƠN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


 LÊ THÀNH ĐÔ                                                      LÊ VĂN QUÝ                                                            LÒ VĂN TIẾN  Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh                Phó Chủ tịch UBND tỉnh                                    Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°