Thông báo của tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ
(20/07/2017 3:34:04 CH)

Thông báo tìm người mất tích tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Hiên

Dienbien.gov.vn - Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thông báo tìm người mất tích tại nơi cư trú đối với bà Trần Thị Hiên

Theo đó người yêu cầu Tòa án thông báo là ông Đào Đức Sở - Sinh năm 1942; địa chỉ: số nhà 63, tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Người cần tìm kiếm là bà Trần Thị Hiên; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Nhà hàng ăn uống Ngọc Hiên, Khách sạn hàng không - Tổ dân phố 04, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nay Tòa án nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Bà Trần Thị Hiên; Địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng: Nhà hàng ăn uống Ngọc Hiên, Khách sạn hàng không - Tổ dân phố 04, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã biệt tích từ năm 2000 cho đến nay mà không không có tin tức xác thực về việc bà Hiên còn sống hoặc đã chết. Hiện nay bà Hiên ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 1 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Ông Đào Đức Sở - Sinh năm 1942; Địa chỉ: số nhà 63, tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tuyên bố bà Trần Thị Hiên mất tích. 

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, bà Trần Thị Hiên không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định”.

 

 

 Các bài đã đăng