Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tài liệu đính kèm
109/GM-UBND 14/06/2019 UBND tỉnh Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 109_signed_signed.PDFBáo cáo CCHC, kết quả chỉ số, phương hướng 2019(20.6.2019).docBao cao PCI va NQ02 2019 (2).docxT6 Giay moi 109.doc
13/GM-HĐPL 10/01/2019 UBND tỉnh Tài liệu Phiên họp của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Điện Biên năm 2018 ngày 15/01/2019 13.docCHUONG TRINH HOP (x).docCHUONG TRINH TRONG TAM PBGDPL 2019.sua lai.docKE HOACH HOAT DONG 2019 CUA HDPHPBGDPL.sua lai.docQD BAN HANH CHUONG TRINH TRONG TAM.Sua lai.doc
09/GM-UBND 08/01/2019 UBND tỉnh Tài liệu dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 09.docChuong trinh HN 2019.docChuongtrinhgiaphapdieuhanhUBND2019 (VietSua).docTong hop De an 2019.xls
163/GM-UBND 24/12/2018 UBND tỉnh Tài liệu tham dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (cập nhật lần 7) (Các đơn vị cập nhật thường xuyên cho đến sáng ngày 29/12/2018) 163.doc158.docTai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP (lan 1).rarTai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP lan 2.rarTai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP lan 3.rarTai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP lan 4.rarTai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP (lan 5).rarai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP (lan 6).rarTai lieu Hoi nghi cua CP voi cac DP (lan 7).rar
158/GM-VPUB 17/12/2018 UBND tỉnh Tham dự tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 158.docTài liệu tập huấn.rar
144/GM-UBND 09/11/2018 UBND tỉnh Giấy mời dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 11 (lần 2) năm 2018 144.doc
00 09/11/2018 UBND tỉnh Lưu ý: Tài liệu dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 11 (lần 2) năm 2018 (Nội dung 1.2 và 1.4 đã được cập nhật lại bản mới nhất ngày 14/11/2018)
1.1 09/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 1.1. KHKTXH2019.rar
1.2 09/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 ( Bản mơi) Báo cáo đánh giá giữa kỳ.rar
1.3 09/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên 1.3.Dtuconggiuaky16-20va2019.rar
1 2 3 4 5 6