Tóm tắt tiểu sử Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn

100%

 1. Họ và tên: MÙA A SƠN
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1964
 3. Quê quán: Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
 4. Nơi đắng ký thường trú: Phường Tân Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 5. Dân tộc: H’Mông
 6. Tôn giáo: Không
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông 10/10
 9. Trình độ chuyên môn, nghiệp:  Cử Nhân Luật
 10. Lý luận chính trị: Cao cấp
 11. Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
 12. Nơi làm việc: UBND tỉnh Điện Biên
 13. Ngày vào Đảng: 18/09/1981
 14. Là Uỷ viên BTV Tỉnh ủy các khóa XI, XII
 15. Là Đại biểu Quốc hội khóa XIII
 16. Là đại biểu Đại biểu Quốc hội Khóa XII; Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 1999-2004); khóa XII (nhiệm kỳ 2004-2011); khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa XIV 2016 – 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1991 – 1993: Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu (cũ)

1993 – 1996: Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

1996 – 1998: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu (cũ)

1998 – 1999: Uỷ viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng ban xây dựng Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu (cũ)

1999 – 2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI tỉnh Lai Châu (cũ); Phó Ban Pháp chế HĐNS tỉnh khóa XI tỉnh Lai Châu (cũ)

2011 – 2002: Uỷ viên BCH Đảng bộ khóa X, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lai Châu

2002 – 2003: Uỷ viên BCH Đảng bộ khóa X, Bí thư Huyện Uỷ huyện Mường Nhé, tỉnh Lai Châu (cũ)

2004 – 2006: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

2006 – 2010: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy khóa XI; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII; Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011; Tổ trưởng tổ Đảng, đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII, tỉnh Điện Biển

2010: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XII; ChỦ tịch HĐND tỉnh khóa XII; Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XII

2011 – 2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII nhiệm kỳ (2010 – 2015); Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ (2011 – 2016), Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII

Tháng 10/2015: Pó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII nhiệm kỳ (2010 – 2015); Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 – 2016

10/2015 – 5/2016: Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ (2015 – 2020); Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 – 2016, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII

5/2016 đến nay: Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ (2015 – 2020); Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°