Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến

100%

 

 1. Họ và tên: LÒ VĂN TIẾN
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1969
 3. Quê quán: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 4. Nơi đăng ký thường trú: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 5. Dân tộc: Thái
 6. Tôn giáo: Không
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông: 12/12;
 9. Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân
 10. Ngoại ngữ: B2 Tiếng Anh
 11. Lý luận chính trị: Cao cấp
 12. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 14. Ngày vào Đảng: 19/05/2001; ngày chính thức: 19/05/2002;
 15. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2004-2011), khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1993 – 1997: Cán bộ Ban Kinh tế - Xã hội (Ban phong trào) Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

1997 – 2003: Phó Ban phong trào Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

2003 – 2008: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

5/2008 – 2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa khóa XV

8/2010 – 2011: Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa khóa XVI – Phó Ban KTNS HĐND tỉnh

8/2011 – 2013: Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa khóa XVI – Phó Ban KTNS HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tủa Chùa

8/2013 đến nay: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°