Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
416 người đã bình chọn
1363 người đang online

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến

100%

 

 1. Họ và tên: LÒ VĂN TIẾN
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1969
 3. Quê quán: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 4. Nơi đăng ký thường trú: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 5. Dân tộc: Thái
 6. Tôn giáo: Không
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông: 12/12;
 9. Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân
 10. Ngoại ngữ: B2 Tiếng Anh
 11. Lý luận chính trị: Cao cấp
 12. Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
 13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 14. Ngày vào Đảng: 19/05/2001; ngày chính thức: 19/05/2002;
 15. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2004-2011), khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1993 – 1997: Cán bộ Ban Kinh tế - Xã hội (Ban phong trào) Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

1997 – 2003: Phó Ban phong trào Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

2003 – 2008: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

5/2008 – 2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa khóa XV

8/2010 – 2011: Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa khóa XVI – Phó Ban KTNS HĐND tỉnh

8/2011 – 2013: Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa khóa XVI – Phó Ban KTNS HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tủa Chùa

8/2013 đến nay: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°