Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
427 người đã bình chọn
801 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần thứ 33 từ ngày 13/8 đến 17/8/2018

Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày 13/8 CT Mùa A Sơn Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (tại phòng họp số 2, trụ sở UBND tỉnh) Làm việc chuyên môn
PCT Lê Thành Đô Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 17/8/2018 (dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30; Làm việc với Bộ Tài chính thảo luận dự toán ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021)
PCT Lò Văn Tiến Hội nghị sơ kết 5 năm 2013-2018 thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo (tại Hội trường BCHQS tỉnh) Dự Lễ công bố xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đạt chuẩn nông thôn mới
PCT Lê Văn Quý Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tại phòng họp 4B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) 
Thứ 3 ngày 14/8 CT Mùa A Sơn Họp thống nhất về tỷ lệ trượt giá trong phân chia sản phẩm Mắc ca giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 17/8/2018 (dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiến tiến trong phòng trào toàn dân bảo bệ ANTQ 2006-2018; Làm việc với Bộ Tài chính thảo luận dự toán ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021)
PCT Lò Văn Tiến Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn (tại phòng họp số 3, trụ sở UBND tỉnh)
PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn
Thứ 4 ngày 15/8 PCT Lò Văn Tiến Đi công tác tại thị xã Mường Lay dự Lễ công bố xã Lay Nưa đạt chuẩn Nông thôn mới Họp bàn về các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (tại phòng họp số 3, trụ sở UBND tỉnh)
PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn
Thứ 5 ngày 16/8 PCT Lò Văn Tiến Đi công tác tại huyện Mường Chà đến hết ngày 17/8/2018 (Diễn tập KVPT huyện Mường Chà năm 2018)
PCT Lê Văn Quý Dự Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia GĐ 1997-2017 (tại phòng họp số 2, trụ sở UBND tỉnh) Làm việc chuyên môn
Thứ 6 ngày 17/8 PCT Lê Văn Quý Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 (tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh) Làm việc chuyên môn