Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
434 người đã bình chọn
4001 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần thứ 32 từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020

Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần Lãnh đạo VP
thực hiện
Ghi chú
Buổi Sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều  
Thứ 2 ngày 10/8 CT Mùa A Sơn Dự Họp Thường trực tỉnh ủy Xử lý công việc chuyên môn    
PCT  Lê Thành Đô Dự Đại hội Đảng bộ huyện Mường Nhé (Đến hết ngày 12/8/2020)      
PCT  Lê Văn Quý Dự Họp Thường trực tỉnh ủy Xử lý công việc chuyên môn    
PCT Lò Văn Tiến Xử lý công việc chuyên môn      
Thứ 3 ngày 11/8 CT Mùa A Sơn Dự Đại hội Đảng bộ huyện Mường Chà      
PCT Lê Văn Quý Xử lý công việc chuyên môn      
PCT  Lò Văn Tiến      
Thứ 4 ngày 12/8 CT Mùa A Sơn Dự Đại hội Đảng bộ huyện Mường Chà Xử lý công việc chuyên môn      
PCT  Lê Văn Quý Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lò Văn Tiến      
Thứ 5 ngày 13/8 CT Mùa A Sơn Dự Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy (Dự kiến) Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Thành Đô    
PCT  Lê Văn Quý Xử lý công việc chuyên môn    
PCT Lò Văn Tiến Xử lý công việc chuyên môn Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Tại Phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh)  
Thứ 6 ngày 14/8 CT Mùa A Sơn Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Dự kiến) Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Thành Đô      
PCT Lê Văn Quý      
Thứ 7 ngày 15/8 CT Mùa A Sơn Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ (Dự kiến) Nghỉ theo quy định      
PCT Lê Thành Đô