Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
432 người đã bình chọn
3866 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần thứ 8 từ ngày 24/02/2020 đến 28/2/2020

Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần Lãnh đạo VP
thực hiện
Ghi chú
Buổi Sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều  
Thứ 2 ngày 24/02 CT Mùa A Sơn Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Thành Đô    
PCT Lò Văn Tiến    
PCT Lê Văn Quý Tham gia đoàn công tác của Tỉnh Ủy thăm và làm việc tại Tỉnh Thái Bình (Đến hết ngày 25/2/2020)    
Thứ 3 ngày 25/02 CT Mùa A Sơn Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy (Dự kiến) Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Thành Đô Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lò Văn Tiến Làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica) về phát triển cây Mạy Chả (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh)      
Thứ 4 ngày 26/02 CT Mùa A Sơn Họp Tổ chuẩn bị dự thảo Báo cáo về kinh tế - xã hội xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh) Đi công tác Hà Nội Tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác Dân vận và Hội nghị về vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo đến hết ngày 27/2/2020      
PCT Lê Thành Đô Dự Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực (Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước) và Dự Họp Tổ chuẩn bị dự thảo Báo cáo về kinh tế - xã hội xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh) Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lò Văn Tiến Họp Tổ chuẩn bị dự thảo Báo cáo về kinh tế - xã hội xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh) Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Văn Quý Đi công tác Hà Nội Dự Hội nghị Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi đến hết ngày 27/2/2020    
Thứ 5 ngày 27/02 PCT Lê Thành Đô Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lò Văn Tiến      
Thứ 6 ngày 28/02 CT Mùa A Sơn Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Thành Đô      
PCT Lò Văn Tiến    
PCT Lê Văn Quý Dự Họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh) Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh)-Dự kiến Đ/c Hạnh