Nội dung đơn thư
Họ tên ông Nguyễn Mạnh Hùng
Tiêu đề Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua
Địa chỉ
Nội dung

Dienbien.gov.vn - Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh Điện Biên nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng, địa chỉ: số nhà 4, tổ Dân phố 4, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nội dung đơn: Hỏi về thời hạn của Giấy chứng nhận, chứng chỉ về đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp là bao nhiêu để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp của Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn la.

Tài liệu đính kèm Tải xuống
Nội dung trả lời
Đơn vị xử lý Thành phố Điện Biên Phủ
Ngày trả lời 24/05/2017
Nội dung trả lời

Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng không thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với UBND thành phố Điện Biên Phủ (là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chi trả tiền hỗ trợ) xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để ông Nguyễn Mạnh Hùng biết./.

Tài liệu đính kèm Tải xuống


Các bài đã đăng