Nội dung đơn thư
Họ và tên bà Cứ Thị Dinh, địa chỉ: tổ dân phố Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ
Nội dung Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân ở huyện Tủa Chùa
Ngày nhận đơn 27/07/2017
Kết quả xử lý đơn

Qua xem xét nội dung đơn, các tài liệu kèm theo; sau khi báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Căn cứ Luật đất đai, Bộ Luật dân sự, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; đơn của bà Cứ Thị Dinh không thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên trả lại đơn và hướng dẫn bà khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để bà Cứ Thị Dinh biết thực hiện./.

        

Văn bản trả lời Tải xuống