Nội dung đơn thư
Họ tên bà Cứ Thị Dinh, địa chỉ: tổ dân phố Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Tiêu đề Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân ở huyện Tủa Chùa
Địa chỉ
Nội dung

      Dienbien.gov.vn - Ngày 5 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh nhận được đơn đề nghị của bà Cứ Thị Dinh, địa chỉ: tổ dân phố Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

      Nội dung đơn: đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc UBND huyện Tủa Chùa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ly Thị Là trong khi mảnh đất trên đang có tranh chấp.

Tài liệu đính kèm Tải xuống
Nội dung trả lời
Đơn vị xử lý Huyện Tủa Chùa
Ngày trả lời
Nội dung trả lời

Qua xem xét nội dung đơn, các tài liệu kèm theo; sau khi báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Căn cứ Luật đất đai, Bộ Luật dân sự, Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; đơn của bà Cứ Thị Dinh không thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên trả lại đơn và hướng dẫn bà khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp.

Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và thông báo ý kiến trả lời của UBND tỉnh Điện Biên để bà Cứ Thị Dinh biết thực hiện./.

        

Tài liệu đính kèm Tải xuống


Các bài đã đăng