Nội dung đơn thư
Họ và tên Ông Trịnh Văn Thơ
Địa chỉ Ki ốt số 2, chợ Him Lam, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Nội dung Kiến nghị giao đất làm nhà ở
Ngày nhận đơn 17/07/2017
Kết quả xử lý đơn
UBND tỉnh giao UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét giao đất ở cho ông TRịnh Văn Thơ theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Điện Biên Phủ thực hiện.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file