Nội dung đơn thư
Họ và tên Nguyễn Thị Đào
Địa chỉ Tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Nội dung Giải quyết đơn kiến nghị của công dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường 60 m tại thành phố Điện Biên Phủ.
Ngày nhận đơn 08/02/2018
Kết quả xử lý đơn

UBND tỉnh chuyển đơn đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ, các ngành liên quan kiểm tra, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Tải xuống