Nội dung đơn thư
Họ và tên Phan Văn Ninh
Địa chỉ SN 72, tổ 4, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên
Nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày 26/02/2018
Ngày nhận đơn 26/02/2018
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file