Nội dung đơn thư
Họ và tên Sùng A Su
Địa chỉ Thôn Phi Giàng 1 xã Tủa Thàng huyện Tủa Chùa
Nội dung Đề nghị xem xét, khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Giàng A Mang đã ép bà Sùng Thị Cha (vợ ông Mang) uống thuốc trừ cỏ dẫn đến tử vong nhưng không được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tủa Chùa khởi tố vụ án.
Ngày nhận đơn 13/02/2018
Kết quả xử lý đơn
Với nội dung kiến nghị trên, UBND tỉnh đã có văn bản 02/UBND-TCD ngày 02/01/2018 chuyển đơn của công dân đến Công an tỉnh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. Căn cứ các quy định pháp luật, đơn kiến nghị của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Ban tiếp công dân tỉnh ban hành Thông báo số 14/TB-BTCD ngày 06/02/2018 về việc không thụ lý và trả lại đơn kiến nghị của công dân.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Tải xuống