Nội dung đơn thư
Họ và tên Mùa Ngọc Tú
Địa chỉ SN 64, tổ 7 phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
Nội dung Phản ánh việc các hộ gia đình sản xuất đồ gỗ gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân trong khu vực
Ngày nhận đơn 31/01/2018
Kết quả xử lý đơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã ban hành văn bản số 13/BTCD-XLĐT ngày 06/02/2018 chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Tải xuống