Nội dung đơn thư
Họ và tên Mùa Ngọc Tú
Địa chỉ SN 64, tổ 7 phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
Nội dung Phản ánh việc các hộ gia đình sản xuất đồ gỗ gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân trong khu vực
Ngày nhận đơn 31/01/2018
Kết quả xử lý đơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã ban hành văn bản số 13/BTCD-XLĐT ngày 06/02/2018 chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Văn bản trả lời Tải xuống