Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên
Ngày nhận đơn 21/02/2020
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file