Nội dung đơn thư
Họ và tên Hồ Thị Dợ
Địa chỉ bản Hồ Chim II, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Nội dung Đề nghị xử lý cán bộ công an huyện Mường Chà hành hung công dân
Ngày nhận đơn 04/06/2018
Kết quả xử lý đơn

Sau khi xem xét nội dung đơn; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn đề nghị của công dân đến Giám đốc Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết nội dung đề nghị của công dân theo quy định; trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 28/6/2018.

Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file