Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 26/02/2018
Nơi tiếp Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Người tiếp Bà Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Tóm tắt nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày 26/02/2018
Thông tin chi tiết
 
Văn bản trả lời Tải xuống