Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 25/01/2018
Nơi tiếp Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Người tiếp Ông Mùa A Vảng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Tóm tắt nội dung Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/01/2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh
Thông tin chi tiết
Thông báo kết luận của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo HĐND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 25/01/2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Văn bản trả lời Tải xuống