Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 13/01/2020
Nơi tiếp
Người tiếp
Tóm tắt nội dung Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
Thông tin chi tiết
 
Văn bản trả lời Chưa có file