Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 05/08/2019
Nơi tiếp Tại trụ Sở tiếp công dân của HĐND - UBND huyện
Người tiếp
Tóm tắt nội dung Thông báo Lịch Tiếp công dân quý III năm 2019 của Hội đồng Nhân dân huyện Mường Chà
Thông tin chi tiết
 
Văn bản trả lời Tải xuống