Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 04/05/2019
Nơi tiếp Trụ sở tiếp công dân của HĐND - UBND huyện
Người tiếp
Tóm tắt nội dung Thông báo Lịch TCD quý II năm 2019 của HĐND huyện Mường Chà
Thông tin chi tiết
Thông báo Lịch TCD quý II năm 2019 của HĐND huyện Mường Chà
Văn bản trả lời Tải xuống