Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 29/03/2019
Nơi tiếp Trụ sở Ban tiếp công dân huyện
Người tiếp
Tóm tắt nội dung Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Mường Chà
Thông tin chi tiết
 
Văn bản trả lời Tải xuống