Nội dung đơn thư
Ngày tiếp 04/05/2018
Nơi tiếp Phòng Tiếp dân, Trụ sở HĐND & UBND huyện, TDP Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
Người tiếp
Tóm tắt nội dung Lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa năm 2018
Thông tin chi tiết
 
Văn bản trả lời Tải xuống