Đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo nghề cho chị Nguyễn Thị Hải Yến.(04/04/2018 7:00:00 CH)
Chị Nguyễn Thị Hải Yến (là con gái của bà Mai Thị Bích) sinh năm 1989, qua rà soát của Công an thị xã Mường Lay, nghề nghiệp là giáo viên, không được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và mua sắm công cụ lao động.
Xem chi tiết ...
Kiến nghị xem xét, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng tuyến đường Quốc lộ 12(09/01/2018 7:00:00 CH)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay để chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Điện Biên xem xét, trả lời công dân theo thẩm quyền.
Xem chi tiết ...
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Mường Lay năm 2018(26/02/2018 1:55:36 CH)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của LĐ UBND thị xã Mường Lay, tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất của UBND thị xã Mường Lay.
Xem chi tiết ...
1