Đề nghị Nhà nước cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường quốc lộ 12 qua khu C13.(02/04/2018 7:00:00 CH)
Hộ bà Phạm Thị Dựng thuộc diện được bố trí đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường  Quốc lộ 12 đoạn qua khu C13. Tuy nhiên hiện nay chưa có quỹ đất để giao. Hiện nay UBND thành phố Điện Biên Phủ đang thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đầu giá quyền sử dụng đất và bó trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hối đất. Sau khi dự án thực hiện song sẽ bố trí giao đất ở cho gia đình bà Phạm Thị Dự.
Xem chi tiết ...
1