Đề nghị kiểm tra giải quyết việc Doanh nghiệp Huy Hoàng thi công xây dựng đường giao thông làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của gia đình. Đề nghị xem xét được bồi thường thiệt hại(11/01/2018 7:00:00 CH)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã chuyển đơn của công dân đến Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Điện Biên để chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết ...
1