Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên trả lời đơn kiến nghị của ông Sủng Nình Và(09/03/2018 7:00:00 CH)

4. Về chế độ hưu và thời điểm hưởng lương hưu đối với ông Và

- Sổ BHXH của ông Sủng Nình Và ghi sinh năm 1958, Lý lịch đảng viên ghi sinh tháng 12/1958, hiện ông có đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó có 16 năm 11 tháng đóng BHXH bắt buộc. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 và điểm a, b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH, trường hợp của Ông được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 01/01/2019 (ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm đủ 60 tuổi).

- Trong trường hợp Ông được Bộ LĐTB&XH giải quyết cộng nối thời gian công tác tính đóng BHXH từ 01/1980 đến 7/1996, thì theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, Ông được hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 01/5/2016 (thời điểm hưởng sau tháng liền kề dừng đóng BHXH tự nguyện). Do vậy, khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng ý giải quyết cộng nối thời gian công tác của Ông, BHXH tỉnh có trách nhiệm thực hiện kịp thời chế độ hưu đối với Ông theo đúng quy định.

Xem chi tiết ...
1