Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
417 người đang online

VPUB – Năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp (22/02/2018)

Dienbien.gov.vn – Sau 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh ta bước đầu thực hiện đạt được...

http://daicoviet.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=festivalninhbinh&sid=1328&pageid=30899

VPUB - Năm 2017, toàn tỉnh có 51.188 hộ nghèo (23/02/2018)

Dienbien.gov.vn - Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm 2017 do UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh có tổng số 124.810 hộ dân cư. Trong đó, 51.188 hộ nghèo (chiếm...

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°