Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
214 người đã bình chọn
459 người đang online

Xúc tiến thương mại Cơ hội và tiềm năng để doanh nghiệp mở rộng thị trường (31/08/2016)

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông và hạ tầng chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế; cùng với đó, các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) chưa thực sự được các cấp và cả chính doanh nghiệp...

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°