Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý

100%

 

 1. Họ và tên: LÊ VĂN QUÝ
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1961.
 3. Quê quán: xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuy, thành phố Hải Phòng.
 4. Nơi đăng ký thường trú: Phường Nam Thanh, Thành phố ĐIện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
 5. Dân tộc: Kinh.
 6. Tôn giáo: không.
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông: 10/10;
 9. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ quản lý giáo dục.
 10. Lý luận chính trị: Cao cấp
 11. Ngoại ngữ: Anh ngữ A.
 12. Nơi làm việc: UBND tỉnh Điện Biên
 13. Ngày vào Đảng: 24/11/1984; ngày chính thức: 24/5/1986;
 14. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Tỉnh ủy viên, thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1982 - 1985: Cán bộ Ty Giáo dục Lai Châu.

1985 - 1989: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

1989 - 1995: Giáo viên Trường THPT Điện Biên.

1996: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Điện Biên.

11/1996 - 1/2000: Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (cũ).

2000 - 2003: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (cũ).

4/2003 - 2006: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu (cũ)

1/2004 là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên).

2005 là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XI.

5/2006 - 7/2015: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

8/2015 đến nay: Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°