Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
416 người đã bình chọn
1393 người đang online

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý

100%

 

 1. Họ và tên: LÊ VĂN QUÝ
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1961.
 3. Quê quán: xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuy, thành phố Hải Phòng.
 4. Nơi đăng ký thường trú: Phường Nam Thanh, Thành phố ĐIện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
 5. Dân tộc: Kinh.
 6. Tôn giáo: không.
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông: 10/10;
 9. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ quản lý giáo dục.
 10. Lý luận chính trị: Cao cấp
 11. Ngoại ngữ: Anh ngữ A.
 12. Nơi làm việc: UBND tỉnh Điện Biên
 13. Ngày vào Đảng: 24/11/1984; ngày chính thức: 24/5/1986;
 14. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Tỉnh ủy viên, thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1982 - 1985: Cán bộ Ty Giáo dục Lai Châu.

1985 - 1989: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

1989 - 1995: Giáo viên Trường THPT Điện Biên.

1996: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Điện Biên.

11/1996 - 1/2000: Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (cũ).

2000 - 2003: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (cũ).

4/2003 - 2006: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu (cũ)

1/2004 là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên).

2005 là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XI.

5/2006 - 7/2015: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

8/2015 đến nay: Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°