• Ngày tiếp: 26/02/2018
    Nơi tiếp: Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Mường Lay, tổ 5, phường Na Lay, thị xã Mường Lay
    Người tiếp:
    Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Mường Lay năm 2018
1